tw logo ln logo

Uvjetni upis

Studentski može uvjetno upisati višu godinu, iako nije položio sve ispite i ispunio uvjete za napredovanje u višu godinu, ukoliko za to postoje opravdani razlozi koji se nalaze u nastavku:

Opravdani razlozi i traženi dokazi

 • materinstvo za vrijeme studija – dokaz: izvadak iz matične knjige rođenih. Studentice majke koje tijekom tekuće studijske godine rode imaju pravo na produženje studentskog statusa za jednu godinu za svako živo rođeno dijete ukoliko imaju status studenta u tekućoj studijskoj godini,

 • rizična trudnoća u tekućoj studijskoj godini bez obzira na vreme isteka – dokaz: potvrda specijalista ginekologa,

 • očinstvo u prvoj godini života djeteta, ukoliko otac živi u zajedničkom domaćinstvom s djetetom i ukoliko koristi pravo do dopusta za njegu i brigu djeteta – dokaz: izvadak i matične knjige rođenih, potvrda o zajedničkom domaćinstvu, potvrda o korištenju dopusta za njegu i brigu djeteta.

 • bolest koja traje najmanje tri mjesece za vrijeme predavanja ili mjesec dana za vrijeme ispitnih rokova – dokaz: numerirana liječnička potvrda koju izdaje osobni liječnik s opisom bolesti i vremenom bolesti ili popis bolesti kojeg izdaje specijalist ili dokument koji dokazuje ispuštanje iz bolnice. Liječnička potvrda treba imati naveden termin odsutnost (mjesec dana odsutnost u ispitnom razdoblju ili tri mjeseca za vrijeme predavanja). Tijekom odsutnosti student ne smije polagati ispite ili druge obaveze što je razvidno iz službene evidencije VIS-a,

 • Smrt obiteljskih članova studenta (majka, otac, brat, sestra, muž, žena, dijete) za vrijeme ispitnih rokova tekuće studijske godine – dokaz: ispis iz knjige umrlih, ispis iz matične knjige rođenja iz koje je razvidan rodbinski odnos, kod članova zajedničkog domaćinstva – potvrda o zajedničkom domaćinstvu

 • teži socijalni uvjeti obitelji studenta koji su evidentirani na Centru za socijalnu skrb koji su utjecali na studijsku angažiranost studenta za vrijeme ispitnih rokova tekuće studijske godine – dokaz: potvrda Centra za socijalni rad koja iskazuje formiranje socijalnih odnosa u razdoblju najmanje mjesec dana prije ispitnom razdoblja,

 • aktivno sudjelovanje na umjetničkom, kulturnom, humanitarnom, sportskim ili istraživačkom području za vrijeme ispitnih rokova – dokaz: potvrda o aktivnoj participaciji koju izdaje nadležna krovna organizacija,

 • edukacija na dva ili više studijska programa – dokaz: potvrda o upisu

 • najmanje tromjesečna edukacija u inozemstvu – dokaz: dokaz o edukaciji u inozemstvu

 • aktivno sudjelovanje u organima fakulteta

 • drugo: ……………………………………………………………..

V slučaju posebnog/iznimnog upisa u višu godinu odlučuje Komisija za studentska pitanja.

Student koji u slijedećoj studijsko godini želi uvjetno upisati višu godinu mora predati molbu Komisiji za studijska putanja. Molbu za uvjetni upis u višu godinu preda putem VIS-a tako da u lijevom meniju odabere karticu „Prošnje“ (molbe). Nakon toga odabere odgovarajući obrazac/molbu „Prošnja za pogojni vpis v višji letnik“ te popuni obrazac – molbu.

Popunjeni obrazac – molbu student ispiše, potpiše te je zajedno s odgovarajućima dokazima pošalje na Alma Mater, Slovenska 17, 2000 Maribor ili je osobno donese u referadu Alma Mater za vrijeme radnog vremena referade. Student može popunjeni obrazac – molbu u VIS-u uređivati sve dok referada ne zaprimi molbu.

Molbi treba student priložiti i potvrdu o uplati razmatranje molbe i prijave za izdavanje odluke – molba za uvjetni upis u višu godinu (prema cjeniku AMEU – ECM razmatranje molbe iznosi 50,00 EUR). Tijekom popunjavanja uplatnog naloga u poziv na broj primatelja navedite SI te upisni broj, za svrhu plaćanja navedite ime i prezime te MOLBA ZA UVJETNI UPIS. Bankovni račun i s njim povezane informacije dostupne su na slijedećoj web stranici.: https://hr.almamater.si/kontaktirajte-nas-s52

Student kojemu Komisija odobri iznimni/uvjetni upis u višu godinu treba uzeti u obzir slijedeće: fakultet će vam u roku od pet radnih dana od dostavljanja odluke Komisije za studentska pitanja otvoriti upisni list u VIS-u. S elektronskim popunjavanjem upisnog ćete se upisati. VIS-u pristupate putem web stranice AMEU https://vis.esmb.si/prijava_hr.htm korisničkim imenom i lozinkom.

Molim vas da prije upisa provjerite da li ste podmirili sve financijske obaveze prema Alma Mater za proteklu studijsku godinu.