tw logo ln logo

Apsolventska godina

U slučaju kada student nije završio sve studijske obaveze te zaključnog rada u posljednjoj godini studija te da nije ponavljao godinu ili zamijenio studijski program, može zamoliti za upis u apsolventsku godinu.

Student koji želi u slijedećoj akademskoj godinu upisati apsolvenstsku godinu mora predati elektronsku molbu putem VIS-a tako da u lijevom meniju odabere opciju „Prošnje“ (molbe), odabere odgovarajuću molbu (obrazac) „Prošnja ob vpisu – absolventski staž“ te je popuni. Molbi obavezno priloži POTPISANO Izjavu da tijekom studijske godine nije promijenio studijski program, odnosno smjer ili ponavljao godinu na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji u RS. Potpisanom izjavom student preuzima kaznenu i materijalnu odgovornost te dopušta AMEU-ECM da provjeri točnost podatka te po potrebi iz službenih evidencija pridobije podatke. Izjava se ispisuje iz VIS-a zajedno s molbom.
Popunjeno molbu student ispiše, potpiše te je zajedno s odgovarajućima dokazi pošalje na Alma Mater, Slovenska 17, 2000 Maribor. Student može popunjeni obrazac – molbu u VIS-u uređivati sve dok referada ne zaprimi molbu.

Troškovi apsolventske godine

Školarina za apsolvenstku godinu iznosi 25% cijele školarine te 50,00 EUR naknade za upis. Prva rata školarine i naknada za upis treba biti uplaćena za vrijeme upisa.

Način upisa u apsolventsku godinu

Referada Alma Mater u roku od 5 dana od primitka potpisanog obrasca „Prošnja za podaljšanje študija – absolvent“ (molba) pripremi odgovarajući upisni list. Student popuni upisni list putem VISA te se na taj način upisuje. Popunjeno molbu student ispiše, potpiše te je zajedno s ugovorom i upisno dokumentacijom pošalje na Alma Mater, Slovenska 17, 2000 Maribor ili donese osobno u referadu Alma Mater za vrijeme radnog vremena. VIS-u pristupate korisničkim imenom i lozinkom putem web stranice Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava_hr.htm.

Podmirene financijske obaveze su jedan od uvjeta za upis u višu godinu, zato vas molimo da prije upisa provjerite da li ste podmirili sve financijske obaveze protekle studijske godine.