tw logo ln logo

FAQ - Česta pitanja i odgovori

OPĆE INFORMACIJE

1. ŠTO JE ALMA MATER EUROPAEA?

2.KOJE POSLOVNE STUDIJSKE PROGRAME OBUHVAĆA ALMA MATER?

3. JESU LI DIPLOME ALMA MATER MEĐUNARODNO PRIZNATE?

4. STUDIJ NA ALMA MATER JE REDOVNI ILI IZVANREDNI?

5. IMAJU LI STUDENTI ALMA MATER STATUS STUDENTA?

6. POSTOJI LI MOGUĆNOST STUDIRANJA NA DALJINU?

7. NA KOJEM JEZIKU SE ODRŽAVAJU PREDAVANJA NA DIPLOMSKOM STUDIJU?

8. IMA LI ALMA MATER SVOJ FB PROFIL?


UPIS NA ALMA MATER

9. KOLIKO JE UPISANIH STUDENATA NA ALMA MATER?

10. GDJE MOŽETE PRONAĆI INFORMACIJE O UPISU NA DIPLOMSKI STUDIJ ALMA MATER?

11. KAKO SE UPISATI NA STUDIJ ALMA MATER?

12. MOGU LI SE KANDIDATI PRIJE UPISA SAVJETOVATI O STUDIJSKOM PROCESU?


STUDIJSKI PROCESI

13. KAKAV JE KONCEPT ODRŽAVANJA NASTAVE NA ALMA MATER?

14. NA KOJI NAČIN SE VRŠI PROVJERA ZNANJA?

15. STUDIRAJU LI NA ALMA MATER STUDENTI IZ DRUGIH DRŽAVA?

16. GDJE MOGU STUDENTI ALMA MATER OBAVLJATI PRAKTIČNI DIO STUDIJA?

17. KAKVA SU ISUSTVA STUDENATA NA DIPLOMSKIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA NA ALMA MATER?


ŠKOLARINA

18. KAKVE SU CIJENE DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA ALMA MATER?

19. DA LI JE MOGUĆE PLATITI ŠKOLARINU NA RATE?

20. MOŽE LI PRAVNA OSOBA (PODUZEĆE) PODMIRITI TROŠAK ŠKOLARINE?


STUDIJSKI PROGRAM: EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ

21. DA LI JE SMJER EUROPSKI PROJEKTNI MANAGEMENT DIO EUROPSKIH POSLOVNIH STUDIJA?

22. KOLIKI JE RASPON VJEŠTINA I KOMPETENCIJA KOJE STUDENTI PRIDOBIJU NA DIPLOMSKOM PROGRAMU EUROPSKIH POSLOVNIH STUDIJA?

23. KOJI SU UVJETI ZA UPIS?

24. LOKACIJA ODRŽAVANJA STUDIJA?

25. VRIJEME TRAJANJA STUDIJA?

26. KOJE SU PREDNOSTI STUDIRANJA NA DIPLOMSKOM STUDIJSKOM PROGRAMU EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ: PROJEKTNI MANAGEMENT?

27. ZAŠTO JE UČENJE UZ POMOĆ APPLE IPADA UČINKOVITIJE NEGO TRADICIONALNO UČENJE?

28. KAKAV JE NASTAVNI PLAN?

29. KOJI SU PROFESORI NA DIPLOMSKOM STUDIJSKOM PROGRAMU EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ: PROJEKTNI MANAGEMENT?

30. TREBAJU LI STUDENTI U SKLOPU STUDIJA ODRADITI PRAKSU?

31. POSTOJI LI STRUČNA EKSKURZIJA U BRUXELLES?

32. STUDIJ SAM ZAVRŠIO/LA U INOZEMSTVU. HOĆE LI MI ALMA MATER PRIZNATI MOJU DIPLOMU?

33. KAKAV NAZIV STUDENTI DOBIJU NAKON ZAVRŠETKA DIPLOMSKOG PROGRAMA EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ?

34. MOGU LI SE DIPLOMANTI ALMA MATER ZAPOSLITI NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA?

35. KOLIKA JE CIJENA ŠKOLARINE DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA PROJEKTNI MANAGEMENT?

36. IMAJU LI STUDENTI DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ PRAVO NA SUBVENCIJE?


OPĆE INFORMACIJE

1. ŠTO JE ALMA MATER EUROPAEA?

Europska akademija znanosti i umjetnosti u Salzburgu ustanovila je Alma Mater Europsku akademiju znanosti i umjetnosti te je dala akademski i institucionalni patronat Alma Mater Europaea – Europski Centar, Maribor.

Alma Mater Europaea aktivno izvodi studijske programe na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom razinama studija. Kvalitetna mogućnost studiranja i primjena europskih obrazovnih standarda i metoda glavne su odlike obrazovanja na Alma Mater. Prateći situaciju u gospodarstvu zemlje, osmišljavaju se perspektivni i zanimljivi studijski programi na kojima se može izgraditi uspješna poslovna karijera. Također, način primjenjivanja prakse kroz studij, omogućuje brzo zapošljavanje u struci svim studentima Alma Mater.

Više informacija o Alma Mater Europaea - Salzburg: www.ameu.eu.

Više informacija o studijskim programima na Alma Mater Europaea – ECM: hr.almamater.si.

2.KOJE POSLOVNE STUDIJSKE PROGRAME OBUHVAĆA ALMA MATER?

Alma Mater izvodi sljedeće poslovne studijske programe:

Diplomski studijski program:

o   Europski poslovni studij

smjer: Projektni Management,

Management.

Doktorski studijski program:

o   Projektni Management,

o   Strateški komunikacijski management.

3. JESU LI DIPLOME ALMA MATER MEĐUNARODNO PRIZNATE?

Poslovni studijski programi su akreditirani od strane Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju (NAKVIS). Alma Mater je primila međunarodnu akreditaciju ECBE (European Council of Business Education) za diplomske programe.

Diplome Alma Mater su važeće u svim zemljama Europske unije, pa tako i u BiH, Srbiji, SAD-u te svim ostalima državama gdje je uveden bolonjski sustav obrazovanja.

Diplomski studij održava se u skladu sa slovenskim propisima „magistarski“ sveučilišni studij u trajanju od dvije godine u vrijednosti 120 ECTS bodova, nakon čijeg završetka se stječe stručni naziv 'Magistar/Magistrica'.

Doktorski studij je po slovenskim propisima sveučilišni studij u trajanju od tri godine u vrijednosti 180 ECTS bodova, nakon čijeg završetka se stječe naziv 'Doktor/Doktorica znanosti'.

4. STUDIJ NA ALMA MATER JE REDOVNI ILI IZVANREDNI?

Studij na Alma Mater je izvanredan. Predavanja se održavaju radnim danom u popodnevnim satima i subotom ujutro.

5. IMAJU LI STUDENTI ALMA MATER STATUS STUDENTA?

Studenti na Alma Mater imaju status studenta, osim u slučaju da su zaposleni, tada nemaju statusa studenta.

6. POSTOJI LI MOGUĆNOST STUDIRANJA NA DALJINU?

Da, na Alma Mater možete studirati na daljinu. Uvjeti za izvedbu studija na daljinu svake godine su objavljeni putem natječaja za upis. Studij na daljinu uključuje kombinaciju predavanja u živo, preko videokonferencije, ranije snimljenih predavanja, međusobne elektronske komunikacije i prilagođenih e-gradiva. Studij je koncipiran za sve osobe koje žele kombinirati svoju profesionalnu karijeru, obitelj i izvannastavne aktivnosti sa studijskim procesom.

7. NA KOJEM JEZIKU SE ODRŽAVAJU PREDAVANJA NA DIPLOMSKOM STUDIJU?

Predavanja na diplomskom studiju održavaju se na slovenskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

8. IMA LI ALMA MATER SVOJ FB PROFIL?

Da, Alma Mater ima FB profil posebno napravljen za poslovne studije: Alma Mater Europaea – HR.


UPIS NA ALMA MATER

9. KOLIKO JE UPISANIH STUDENATA NA ALMA MATER?

U akademskoj 2017/18 godini zabilježeno je preko 1000 upisanih studenata. Svake godine broj upisanih studenata raste. Prosječan rast upisanih studenata prema mjerenjima kroz zadnje tri godine, koji dolaze iz Slovenije iznosi 12,38 % godišnje, a inozemnih studenata iznosi 24,19 % godišnje.

10. GDJE MOŽETE PRONAĆI INFORMACIJE O UPISU NA DIPLOMSKI STUDIJ ALMA MATER?

Natječaj za upis na diplomski studij Alma Mater, objavi se početkom godine, u siječnju, na službenoj stranici Alma Mater (hr.almamater.si). Informacije o upisu, također, možete pronaći u Narodnim novinama RS te na službenim stranicama Ministarstva za obrazovanje, znanost i sport RS, gdje se natječaj objavljuje početkom veljače svake godine.

Detaljne informacije o upisu na poslovni diplomski studij Alma Mater zatražite na info@almamater.hr.

11. KAKO SE UPISATI NA STUDIJ ALMA MATER?

Svi kandidati trebaju ispuniti elektronski obrazac za prijavu.

Nakon toga će vas kontaktirati studentska referada i dati daljnje upute za upis na studij.

Za dodatna pitanja o upisu na poslovni studij Alma Mater obratite nam se na: info@almamater.hr.

12. MOGU LI SE KANDIDATI PRIJE UPISA SAVJETOVATI O STUDIJSKOM PROCESU?

U dogovoru sa voditeljima studija, možete doći pogledati predavanja na Alma Mater te na jedan dan doživjeti izgled studijskoga procesa na Alma Mater. Za sve upite o studiranju možete nas osobno kontaktirati na info@almamater.hr.


STUDIJSKI PROCESI

13. KAKAV JE KONCEPT ODRŽAVANJA NASTAVE NA ALMA MATER?

Studij na Alma Mater se odvija u skladu s modernim i inovativnim načinima prenošenja teoretičnog i praktičnog znanja. Studij je podržan od strane moderne informatičke tehnologije (e-indeks, e-učionica, e-mail, SMS). Sva predavanja (uključujući i ona kojima ste prisustvovali uživo) u svakom trenutku su vam dostupna za ponovno praćenje. Na taj način, niti jedan detalj vam neće promaknuti, a zanimljive dijelove predavanja možete ponovo pogledati neograničeni broj puta.

Predavanja su organizirana u malim grupama. Rad u manjim grupama omogućava lakše povezivanje, učenje, komunikaciju, ali i dolazak do izražaja. Za profesore vi nećete biti samo broj, već kolega sa svojim imenom i prezimenom.

14. NA KOJI NAČIN SE VRŠI PROVJERA ZNANJA? 

Ispiti se polažu uživo ili online. Kod pojedinih predmeta, student će imati klasični pismeni ispit. Znanje se neće uvijek provjeravati na klasičan način, nego će studenti odraditi veći broj manjih zadataka te će kroz njih steći novo znanje. Studenti će pojedine zadatke raditi individualno, a neke u grupama.

15. STUDIRAJU LI NA ALMA MATER STUDENTI IZ DRUGIH DRŽAVA?

Da. Na Alma Mater studenti dolaze iz različitih država, kao što su: Italija, Hrvatska, BiH, Srbija, Turska, Francuska, SAD i drugi. Svake godine upisom studenata iz različitih država, Alma Mater potiče međukulturalno okruženje, internacionalizaciju i međuvladine suradnje.

16. GDJE MOGU STUDENTI ALMA MATER OBAVLJATI PRAKTIČNI DIO STUDIJA?

Obavljanje praktičnog djela na poslovnim studijskim programima je obavezno. Praksa se može obavljati u Sloveniji i drugim državama članicama Europske unije. Alma Mater je dio Erasmus+ programa, te studenti svake godine imaju priliku birati između više različitih država gdje bi htjeli obaviti praktično obrazovanje. Također, studenti mogu izabrati stručnu ekskurziju u Bruxelles u okviru koje će odraditi praktični dio studija.

Više o mobilnosti studenata možete pročitati ovdje.

17. KAKVA SU ISUSTVA STUDENATA NA DIPLOMSKIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA NA ALMA MATER?

Inozemni studenti su studij na Alma Mater, putem anketa, ocijenili kao izvrstan. Skupina studenata diplomskog studijskog programa Europskog poslovnog studija napravila je kratki video kako izgleda jedan studijski dan na Alma Mater, kojeg možete pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=6DMT33-L1SM.


ŠKOLARINA

18. KAKVE SU CIJENE DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA ALMA MATER?

Cjenik školarina možete pogledati ovdje.

19. DA LI JE MOGUĆE PLATITI ŠKOLARINU NA RATE?

Da. Školarinu je moguće platiti kroz 1, 2, 5 ili 8 rata. Student je dužan platiti prvu ratu pri upisu u akademsku godinu.

20. MOŽE LI PRAVNA OSOBA (PODUZEĆE) PODMIRITI TROŠAK ŠKOLARINE?

Da. Uplatu školarine može izvršiti pravna osoba (poduzeće). Sve detalje možete pročitati ovdje.


STUDIJSKI PROGRAM: EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ

21. DA LI JE SMJER EUROPSKI PROJEKTNI MANAGEMENT DIO EUROPSKIH POSLOVNIH STUDIJA?

Da. Diplomski studijski program Europski poslovni studij ima smjer Europski Projektni Management.

22. KOLIKI JE RASPON VJEŠTINA I KOMPETENCIJA KOJE STUDENTI PRIDOBIJU NA DIPLOMSKOM PROGRAMU EUROPSKIH POSLOVNIH STUDIJA?

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje i praktično osposobljavanje studenata u svim strukturama gospodarstva, javnog sektora na području poslovne ekonomije i prava na europskoj razini. Ovisno o odabranom usmjerenju student će dobiti opća i specifična teoretska znanja potrebna za različite oblike odgovornosti na svim razinama pripreme i upravljanja europskim projektima, upravljanje privatnim i javnim poduzećima te specifična znanja potrebna za rješavanje tekućeg poslovanja – pravnih pitanja, ili znanje s područja razvojnog plana regionalnih i lokalnih krajeva.

23. KOJI SU UVJETI ZA UPIS?

Europski poslovni studij je diplomski studij na četvrtoj i petoj godini, što znači da je uvjet za upis završen prvi bolonjski stupanj (trogodišnji ili četverogodišnji) ili diploma fakulteta završenog po starom sustavu. Broj studenata koji se mogu upisati na studij je ograničen.

24. LOKACIJA ODRŽAVANJA STUDIJA?

Predavanja će biti organizirana u malim radnim grupama, a održavat će se u Zagrebu u kongresnom centru hotela Aristos. Studij je moguć i na daljinu. U slučaju da ste spriječeni osobno prisustvovali predavanjima, ne brinite - predavanja se mogu pratiti i uživo preko iPad uređaja, a možete ih pogledati i kasnije.

25. VRIJEME TRAJANJA STUDIJA?

Diplomski studijski program Europski poslovni studij se izvodi u skladu s bolonjskim sustavom. Sastoji se od 4 semestra, odnosno 2 akademske godine te vrijedi 120 ECTS bodova. Ukoliko ste ranije završili četverogodišnji preddiplomski studij sličnog smjera, dio ispita vam se može priznati, kako bi ste svoj studij što ranije priveli kraju. S time će vam se smanjiti i iznos školarine.

Detaljno o priznavanju ispita možete pročitati ovdje.

26. KOJE SU PREDNOSTI STUDIRANJA NA DIPLOMSKOM STUDIJSKOM PROGRAMU EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ: PROJEKTNI MANAGEMENT?

Diplomski studijski program Europski poslovni studij, smjer Projektni Management biti će vam kvalitetan temelj za početak uspješne karijere. Nakon završetka studija, diplomanti su puni praktičnog i teoretskog znanja kojeg su im prenijeli svjetski poznati stručnjaci iz različitih akademskih područja. Već prvog studijskog dana, svaki student dobije na raspolaganje novi model Apple iPad tableta, na kojem se nalaze svi materijali potrebni za uspješan tijek i završetak studija. Na njemu se mogu pratiti predavanja, čitati knjige, pisati seminari, a može sudjelovati i u raspravama s profesorima i ostalim studentima. Naravno, ukoliko student to želi, te iste knjige koje su na iPadu, može zatražiti i u biblioteci u tiskanom obliku. Stručna ekskurzija u Bruxelles ili praksa u nekoj od inozemnih kompanija je isto jedan od načina što studenti biraju kako će usavršiti svoja znanja na Alma Mater.

27. ZAŠTO JE UČENJE UZ POMOĆ APPLE IPADA UČINKOVITIJE NEGO TRADICIONALNO UČENJE?

Apple je odabrao Alma Mater sveučilište za svoj One-To-One Program. Iskustva s inozemnih škola dokazuju da je studiranje i učenje koristeći prednosti nove tehnologije (iPad) učinkovitije nego tradicionalno učenje. U usporedbi sa studentima koji su učili iz tiskanih knjiga, studenti koji su kao alat za učenje koristili iPad uređaj zapamtili su više informacija te su pokazali viši stupanj snalažljivosti u praktičnom rješavanju  postavljenih problema. Ovakav način obrazovanja rezultirao je pronalaskom boljih poslova u budućnosti. Zbog specifičnog programa i sustava održavanja nastave, studenti su tijekom studija razvili i izgradili neke nove značajke, koje su poslodavcima vrlo bitne pri zapošljavanju: pro aktivnost, brza reakcija, informiranost, dostupnost, On-line komunikacija te spretnost u korištenju novih tehnologija pri rješavanju tekućih problema.

iPad je dovoljno praktičan i lagan da ga možete uvijek i svuda nositi sa sobom – možete učiti u hladu na klupi u parku ili pratiti predavanje koje ste propustili, na putu kući, u vlaku. Sve što vas zanima dostupno je samo jednim klikom, u vrijeme u koje vama odgovara.

28. KAKAV JE NASTAVNI PLAN?

Detaljan nastavni plan Europskih poslovnih studija, smjer Projektni management možete pronaći ovdje.

29. KOJI SU PROFESORI NA DIPLOMSKOM STUDIJSKOM PROGRAMU EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ: PROJEKTNI MANAGEMENT?

Imena profesora, među kojima su prisutni vrhunski akademici, znanstvenici i strukovnjaci iz različitih područja gospodarstva i znanstvenih područja, možete pogledati na ovdje.

30. TREBAJU LI STUDENTI U SKLOPU STUDIJA ODRADITI PRAKSU?

Tijekom trećeg semestra studenti imaju priliku odraditi međunarodnu praksu u zemljama Europske unije. Praksu mogu odraditi putem Erasmus razmjene ili samostalno organizirati pohađanje prakse u jednom od inozemnih poduzeća. Tako će stečena znanja i praksu moći primijeniti u realnom okruženju. Praksa je segment studija koji vam, ukoliko ga pravilno iskoristite, može donijeti mnoge prednosti na trgu rada.

31. POSTOJI LI STRUČNA EKSKURZIJA U BRUXELLES?

Da. Oni studenti koji se ne odluče za inozemnu praksu, u trećem semestru imaju priliku posjetiti glavne Europske institucije.

32. STUDIJ SAM ZAVRŠIO/LA U INOZEMSTVU. HOĆE LI MI ALMA MATER PRIZNATI MOJU DIPLOMU?

Studenti koji su stekli diplomu izvan Slovenije te u Sloveniji žele nastaviti svoje obrazovanje, tada moraju dobiti rješenje o priznavanju inozemnih kvalifikacija. Postupak priznavanja obrazovanja u inozemstvu započne ispunjavanjem Zamolbe za priznavanje ispita s drugog fakulteta. Postupak vodi ovlaštena osoba na fakultetu/akademiji gdje se student prijavio.

Rok za donošenje rješenja o priznavanju diplome je dva mjeseca od primitka prijave.

33. KAKAV NAZIV STUDENTI DOBIJU NAKON ZAVRŠETKA DIPLOMSKOG PROGRAMA EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ?

Studenti nakon završetka studija steknu stručni naziv ‘Magistar/Magistrica Europskih poslovnih studija.’

34. MOGU LI SE DIPLOMANTI ALMA MATER ZAPOSLITI NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA?

Za razliku od drugih sveučilišta i fakulteta u Sloveniji, Alma Mater ima najviši postotak zaposlenih diplomanta (96%). Uspješne tvrtke uvijek cijene kvalitetna sveučilišta jer njihovi diplomanti imaju mnoga primjenjiva znanja i sposobnosti. Diplomanti dobrih međunarodnih sveučilišta imaju manje poteškoća u potrazi za zaposlenjem u odnosu na  diplomante ostalih sveučilišta.  Naši dosadašnji diplomanti najviše su zaposleni u Sloveniji i Austriji. Diplomanti Europskih poslovnih studija će posebice biti osposobljeni za poslove u organima Europske unije i u međunarodnim tvrtkama, te projektno usmjerenim tvrtkama.

35. KOLIKA JE CIJENA ŠKOLARINE DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA PROJEKTNI MANAGEMENT (EVROPSKI POSLOVNI STUDIJ?

Cjenik školarina možete pogledati ovdje.

U cijenu školarine obuhvaća:

  • najnovija Apple iPad tablica, te studijski programi na iPad-u,
  • cjelokupna nastava (predavanja i vježbe),
  • literatura i svi materijali za studij,
  • pristup elektronskoj učionici sa svim snimkama predavanja,
  • postupak diplomiranja,
  • terenska nastava u Bruxelles,
  • gostujuće predavanje dobitnika Nobelove nagrade,
  • mogućnost sudjelovanja na znanstvenoj konferenciji Alma Mater Europaea.

36. IMAJU LI STUDENTI DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA EUROPSKI POSLOVNI STUDIJ PRAVO NA SUBVENCIJE?

Studenti mogu sudjelovati u natječaju za subvenciju, koji se provodi u okviru subvencijskog fonda Academicus. Fond omogućuje budućim studentima subvencije za dvogodišnji studij u ukupnom iznosu od 1.000,00 EUR (500,00 EUR po akademskoj godini). Academicus subvencije namijenjene su uspješnim i talentiranim studentima te studentima s financijskim teškoćama, ali i svim drugim studentima. Konačni iznos školarine za studente koji ostvare pravo na subvenciju je 2.700,00 EUR godišnje.