tw logo ln logo

Socijalna gerontologija

Sveučilište Alma Mater Europaea nudi inovativni program koji priprema studente za rješavanje problema s kojima se suočava starija populacija.

Naglasak studijskog programa iz socijalne gerontologije je na pomaganju studentima u razumijevanju procesa starenja sa stajališta međugeneracijske simbioze. Program potiče interes studenata za politike i istraživanje dok proučavaju mehaniku i tajne dugovječnosti, starenja i zdravlja stanovništva. Program socijalne gerontologije priprema studente za vodeće pozicije kojima mogu utjecati na promjenu politika na lokalnoj i nacionalnoj razini, te za istraživačke poslove u području gerontologije.

Nastavni plan

SOCIALNA GERONTOLOGIJA 1. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno 1. godina 60
Ukupno cijeli studijski program 180
Obvezni predmeti
1 Socijalna gerontologija 10
2 Kvalitativna metodologija 10
3 Društvena konstrukcija starenja 10
4 Modeliranje vođenja različitosti i istraživanje kompetencija 10
5 Utjecaj promjena na organizaciju u SG-u 10
6 Doktorski seminar: priprema prijave doktorske disertacije 10

SOCIALNA GERONTOLOGIJA 2. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za 2. godinu 60
Ukupno cijeli studijski program 180
Obvezni predmeti
7 Gerontološke i antropološke analize i interpretacije 10
8 Stariji, obitelj i društvena mreža 10
9 Strategije razvoja gerontološke problematike 10
Izborni predmeti (student bira 3)
1 Demografske i gerontološke perspektive 10
2 Sociologija starenja 10
3 Gerontološki procesi i spol 10
4 Filozofija i etika u starosti 10
5 Kvaliteta života u starosti 10
6 Socijalni menadžment 10
7 Kreativni oblici timskog rada 10
8 Zdravstveni aspekti starenja 10
9 Medikalizacija starenja 10
10 Ekonomski aspekti skrbi za starije osobe 10
11 Menadžment neprofitnog sektora 10
12 Krizni menadžment u SG 10
13 Urbana i arhitektonska integracija starijih osoba 10
14 Volontiranje za suživot među generacijama 10
15 Oblici pomoći u palijativnoj skrbi 10
16 Pisanje znanstvenih tekstova 10
17 Organizacija slobodnog vremena 10

SOCIALNA GERONTOLOGIJA 3. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za 3. godinu 60
Ukupno cijeli studijski program 180
DOKTORSKA DISERTACIJA - MENTORSTVO
10 Seminar za izradu i pripremu doktorske disertacije 15
11 Priprema i izrada doktorske disertacije 45

 

Prednosti

Sveučilište Alma Mater Europaea osigurava široka teorijska znanja o fazama životnog ciklusa. Ovaj doktorski studij studentima nudi bogati izbor kolegija, osobnog mentora, te mogućnost usmjerenja na određeno područje stručnosti.

N/A

Nastavni proces

Studenti poslijediplomskog studija steći će vrhunska znanja i vještine iz gerontologije potrebna za ostvarenje uspješne karijere u području istraživanja, obrazovanja ili uslužnih djelatnosti, što uključuje:

  • Vodeće pozicije u planiranju, upravljanju i evaluaciji programa u privatnom i javnom sektoru
  • Izvršne pozicije u pružanju izravnih usluga starijima i njihovim obiteljima
  • Zagovaranje i utjecanje na politike
  • Znanstvena istraživanja i studije
  • TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara / 3 godine
  • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
  • NASLOV: doktor znanosti iz područja socijalne gerontologije / doktorica znanosti iz područja socijalne gerontologije
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama