tw logo ln logo

Ponavljanje studijske godine

Student može ponavljati studijsku godinu ukoliko prije toga nikada nije zamijenio studijski program i u slučaju da na AMEU-ECM još nije iskoristio mogućnosti ponavljanja godine ili zamijenio studijski smjer.

Student koji želi ponovo upisati godinu mora u referadu Alma Mater predati elektronski molbu. Molbu za ponavljanje godine preda putem VIS-a tako da u lijevom meniju odabere opciju „Prošnje“ (molbe). Nakon toga odabere „Prošnja ob vpisu – ponavljanje letnika“ (molba – ponavljanje godine) te ju popuni. Molbi obavezno priloži POTPISANO Izjavu da tijekom studijske godine nije promijenio studijski program, odnosno smjer ili ponavljao godinu na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji u RS. Potpisanom izjavom student preuzima kaznenu i materijalnu odgovornost te dopušta AMEU-ECM da provjeri točnost podatka te po potrebi iz službenih evidencija pridobije podatke. Izjava se ispisuje iz VIS-a zajedno s molbom.
Popunjeno molbu student ispiše, potpiše te je zajedno s odgovarajućima dokazi pošalje na Alma Mater, Slovenska 17, 2000 Maribor. Student može popunjeni obrazac – molbu u VIS-u uređivati sve dok referada ne zaprimi molbu.

Referada Alma Mater u roku od 5 dana od primitka potpisanog obrasca Prošnja za ponavljanje letnika (molba) pripremi odgovarajući upisni list. Student popuni upisni list putem VISA te se na taj način upisuje. VIS-u pristupate korisničkim imenom i lozinkom putem web stranice Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava_hr.htm.

Troškovi ponavljanje godine

Školarina za ponavljanje godine iznosi 25% cijele školarine te 50,00 EUR naknade za upis. Prva rata školarine i naknada za upis treba biti uplaćena za vrijeme upisa.

Podmirene financijske obaveze su jedan od uvjeta za upis u višu godinu, zato vas molimo da prije upisa provjerite da li ste podmirili sve financijske obaveze protekle studijske godine.

Student za vrijeme ponavljanja zadržava studentski status.

Važna napomena: student ne može ponavljati 3. godinu. U slučaju nepoloženih studijskih obaveza student preda molbu za upis u apsolvenstku godinu.