tw logo ln logo

Uvjeti za upis i kriteriji za izbor u slučaju ograničenja broja upisa studenata u studijsku godinu

Na preddiplomske studijske programe Alma Mater mogu se upisati svi pojedinci koji ispunjavaju jedan od dolje navedenih uputa.

• položena opća matura,
• položena stručna matura,
• zaključen bilo koji četverogodišnji srednješkolski program prije 01. 06. 1995.

Potvrdu o zaključenom srednješkolskom obrazovanju potrebno je slati samo u primjeru da ste zaključili srednješkolsko obrazovanje sa zaključnim ispitom ili u inozemstvu.

Liječnička potvrda za studij Fizioterapija i Zdravstvena njega

Izabrani kandidati za studij Fizioterapija i Zdravstvena njega morat će predložiti liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i zadatka zdravstvenog djelatnika ili fizioterapija. Potvrdu izdaje specijalist medicine rada, prometa i sporta (uputnica za prethodni liječnički pregled, obrazac DZS 8.203).

Liječnička potvrda za studij na Akademiji za ples (program Ples, koreografija)

Za upis na Akademiju za ples potrebno je tokom upisa predložiti liječničku potvrdu s osobnom zdravstvenom anamnezom, iz koje su razvidni podatci o težim ozljedama i bolestima te sposobnosti većeg psihofizičkog opterećenja. Liječniku potvrda, koja mora biti izdana nakon 1. svibnja za tekuću godinu, može izdati obiteljski liječnik – liječnik opće prakse. Ukoliko liječnik koji izdaje potvrdu smatra da je potrebno mišljenje specijalista, onda mora student predložiti i potvrdu specijalista.

Za upis na studijsku smjer Suvremeni ples, Džez, Natjecateljski ples, Društveni ples kandidati moraju položiti prijamni ispit talentiranosti s obranom portfelja kojeg Akademija za ples izvodi sukladno posebnim pravilnikom.

Za smjer Balet prijamni ispit talentiranosti nije potrebno polagati, ali je pored traženih potvrda potrebno još priložiti:

• Potvrdu o uspješno završenoj srijednoj baletnoj školi ili relevantnoj baletnoj edukaciji o kojim odlučuje komisija.

Gore navedeni uvjete i za kandidate koji su završili ekvivalentno obrazovanje u inozemstvu.

U slučaju da je kandidat koji se upisuje na studijske programe koji se izvode na slovenskom jeziku strani državljanin, zahtjeva se potvrda o znanju slovenskom jezika (B2).

Više informacija o odgovarajućim potvrdama možete pronaći na našoj web stranici.