tw logo ln logo

Strateški komunikacijski management

Doktorski studij Strateški komunikacijski menadžment interdisciplinarni je studij koji je usmjeren u nove strateške menadžerske vrijednosti (osobne, međukulturne, gospodarske, političke, kulturne, umjetničke, vjerske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne i lokalne) te u nove predmetne studijske discipline. Studijski program pruža temeljna teoretska i metodološka znanja te specijalizirana komunikološka znanja i interdisciplinarna komunikološka znanja, vještine i kompetencije s područja strateškog menadžmenta (upravljanje i vođenje informacija i komunikacija na svim stupnjevima menadžerskog procesa).

Nastavni plan

1. semestar
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
1 Komunikacijski menadžment doc. dr. Daria Mustić i gostujući profesori 12
2 Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja u komunikacijskom menadžmentu doc. dr. Tomaž Kramberger, doc. dr. Mira Hercigonja-Szekeres, red. prof. dr. Mario Plenković i gostujući profesori 12
3 Metodologija izrade znanstvenog rada assoc. prof. dr. Jurij Toplak, assist. prof. dr.  Mira Hercigonja – Szekeres and visiting professors 6
Ukupno 30
2. semestar
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
4 Komunikologija (Humanistički i društveni pristupi u ljudskoj komunikaciji) doc. dr. Daria Mustić i gostujući profesori 8
5 Informacijske, komunikacijske i multimedijske tehnologije red. prof. dr. Vitomir Grbavac, red. prof. dr. Brano Markič i gostujući profesori 8
6.1 Individualni istraživački projektni rad na području strateškog komunikacijskog menadžmenta – praktikum I Koordinator i voditelj doktorskoga studija i gostujući profesori 8
6.2 - 6.4 Izborni projektni seminar Gostujući profesori 6
Ukupno 30
Izborni projektni seminari 2. semestra
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
6.2 Internet i društvene mreže u komunikacijskom menadžmentu red. prof. dr. Vitomir Grbavac i gostujući profesori 6
6.3 Politologija komunikacijskog menadžmenta (političko komuniciranje) doc. dr. Božidar Veljković i gostujući profesori 6
6.4 Persuazivna komunikologija doc. dr. Ljubica Bakić-Tomić i gostujući profesori 6
3. semestar
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
7 Menadžment vođenja i upravljanja projektima red. prof. dr. Mladen Radujković i gostujući profesori 10
8 Medijska komunikologija i odnosi s javnostima izv. prof. dr. Zdravko Šorđan, doc. dr. Daria Mustić i gostujući profesori 10
9 Individualni istraživački projektni rad na području komunikacijskog menadžmenta – PRAKTIKUM II (CaseStudy) Svi predavači na studiju i gostujući profesori 10
Ukupno 30
4. semestar
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
10 Korporativni i krizni komunikacijski menadžment  red. prof. dr. Ksenija Čulo i gostujući profesori 8
11 Javnost doc. dr. Daria Mustić i gostujući profesori 8
12.1-12-6 Izborni projektni seminar I Gostujući profesori 8
12.1-12-6
Izborni projektni seminar II
Gostujući profesori 6
Ukupno 30
Izborni projektni seminari 4. semestra
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
12.1 Međunarodni odnosi izv. prof. dr. Cirila Toplak i gostujući profesori 6
12.2 Menadžment i razvoj ljudskih potencijala red. prof. dr. Vidoje Vujić i gostujući profesori 6
12.3 Inovativno korporativno komuniciranje doc. dr. Ljubica Bakić-Tomić i gostujući profesori 6
12.4 Informacijske i komunikacijske tehnologije u komunikacijskom menadžmentu red. prof. dr. Brano Markić i gostujući profesori 6
12.5 Komunikacijsko pravo, savjetovanje, lobiranje i etika komunikacijskog menadžmenta red. prof. dr. Šime Ivanjko, red. prof. dr. Ludvik Toplak i gostujući profesori 6
12.6 Komunikacijski marketing i oglašavanje red. prof. dr. Ksenija Čulo i gostujući profesori 6
5 semestar
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
13 Metodologija pripreme doktorske disertacije Mentori i gostujući profesori 16

14

Komunikacijska industrija doc. dr. Suzana Žilič Fišer i gostujući profesori 6
15.1-15.2 Izborni projektni seminar Gostujući profesori 8
Ukupno 30
Izborni projektni seminari 5. semestra
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
15.1 Menadžment i vođenje (Leadership) red. prof. dr. Marija Ovsenik i gostujući profesori 8
15.2 Grafičko oblikovanje medijskih kampanja doc. dr. Daria Mustić i gostujući profesori 8
6. semestar
Red. br. Nastavna jedinica Nositelj ECTS
16 Priprema doktorske disertacije Mentors and visiting professors  24

17

Individualni istraživački projektni rad na području komunikacijskog menadžmenta (CaseStudy) Mentori, voditelj doktorskog studija i gostujući profesori 6
Ukupno 30

 

Prednosti

N/A

Nastavni proces

Doktorandi se mogu zaposliti kao vodeći stručnjaci za sljedeća područja:
• odnosi s javnostima
• vođenje medijskih, gospodarskih i političnih kampanja
• upravljanje kriznim komuniciranjem
• korporativno komuniciranje
• tiskovno predstavništvo korporacija i političkih skupina
• odnosi s medijima
• komunikološka istraživanja
• politički marketing
• komunikolozi za rad u institutima i visokoškolskim zavodima (komunikološki istraživači)
• vlasnici PR agencija
• strateško komunikacijsko savjetovanje
• komunikacijska analiza konkurencije (benchmarking i SWOT analiza)
• strateško komuniciranje u turizmu i sl.

  • TRAJANJE STUDIJA: 6 semesters / 3 years
  • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
  • NASLOV: doctor of science in communication management
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenia
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: October

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama