tw logo ln logo

Misija, vizija i strategija razvoja AMEU

Misija

Osnovna misija AMEU je razvoj i realizacija kvalitetnih, komplementarnih deficitarnih, europsko usmjerenih aplikativnih i konkurentnih programa, koji su prije svega potrebni privredi Slovenije i Srednje Europe.

Misija AMEU je izvođenje vrhunskih pedagoško-obrazovnih i naučno-istraživačkih programa s različitih područja i potpora zajednici kao univerzitetski centar za poticanje razvoja, širenje i uporabu znanja s područja različitih naučnih znanosti. AMEU razvija suradnju s univerzitetima iz regije i drugih država Europe z namjenom, da prima nova znanja i implementira ih u prostoru, a uz suradnju drugih univerziteta u regiji razvija nova znanja.

Time AMEU doprinosi privrednom i kulturnom razvoju i oblikovanju vrednota, provodi lokalno, nacionalno i regionalno poslanstvo na obrazovnom, istraživačkom i kulturnom području na temelju interdisciplinarnosti i transnacionalnosti.

Vizija

Vizija AMEU je postati međunarodno obrazovno središte, centar izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju, koji će strateškim i aplikativnim razvojem kreativno rješavati gospodarsko tehnološke, zdravstvene i socijalno politične, ekološko klimatske i međukulturne probleme Centralne Europe, posebno Podunavlja i Balkana. Kao otvorena akademska zajednica zajedno sa svojim partnerima ponudit će projekte za gospodarski i tehnološki razvoj, mir i demokraciju, održiv razvitak i razvitak ekološke ravnoteže u regiji i time dati svoj doprinos reintegraciji Europe.

Strategija razvoja

Djelovanje AMEU temelji na slijedećim strateškim usmjerenjima:

- razvoj studijskih programa, koji obrazuju za perspektivna zvanja;
- razvoj temeljnih znanstvenih disciplina, na kojih su osnovani studijski programi; 
- izvođenje aplikativne znanstveno istraživačke djelatnosti i prijenos dostignuća u okolinu;
- suradnju s privrednim i drugim organizacijama;
- obavljanje stručno razvojnog i savjetodavnog rada;
- međunarodno povezivanje s obrazovnim i istraživačkim institucijama.