tw logo ln logo

Europski poslovni studij - Projektni management

Cilj studija je edukacija za uspješne i inovativne projektne managere koji će imati mogućnost samostalno upravljati projektima u Hrvatskoj i u Svijetu. U tu svrhu organizirali smo kvalitetan studijski program Projektnog managementa čiji je dekan studija poznati međunarodni znanstvenik i stručnjak, prof. dr. sc. Mladen Radujković iz Zagreba.

U novoj studijskoj godini studenti će imati priliku poslušati nove predmete koji će uvelike doprinijeti razvijanjem strateških vještina u projektnom menadžmentu poput: što je projektni management, kako se prijaviti na natječaje, kako koristiti europska sredstva, upravljanje rizicima, promjenama i ograničenjima u projektu, upravljanje portfeljem projekata, EU metodologije za upravljanje projekta i slično. To su samo jedni od brojnih predmeta koje nudi ovaj program. Cijeli popis predmeta možete pogledati ovdje.

Studij Projektnog managementa odvija se u okviru magistarskog studijskog programa Europski poslovni studij. Magistarski studij je akreditiran od strane Nacionalne agencije Republike Slovenije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, te se studij odvija u skladu sa bolonjskim sustavom i traje dvije godine. Na studij se mogu upisati svi koji su uspješno završili trogodišnji preddiplomski studij bilo kojeg smjera na sveučilištu, veleučilištu, visokoj školi ili su završili neki od sveučilišnih programa koji su bili na snazi prije uvođenja bolonjskog procesa. Po završetku studija studenti stječu naziv Magistar Europskih poslovnih studija, smjer: Projektni Management. S obzirom da Alma Mater Europaea – evropski center Maribor djeluje pod pokroviteljstvom Europske akademije znanosti i umjetnosti iz Salzburga, studenti nakon završetka studija stječu Slovensku diplomu sa pečatima sveučilišta Alme Mater i Europske akademije znanosti i umjetnosti iz Salzburga.

FAQ - Česta pitanja i odgovori

Nastavni plan

EPŠ 1.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 120
1. semestar
1 Europski politički i gospodarsko-pravni sustav 6
2 EU metodologija za upravljanje projektima 6
3 Europske institucije, mreže i lobiranje 6
4 Istraživačke metode i sustavni pristup 6
5 Etika i profesionalni standardi 6
Ukupno 30
2. semestar
6 Projektni menadžment 6
7 Menadžment europskih projekata 6
8 Pravni aspekti europskih projekata 6
9 Financijski izvori europskih projekata 6
10 Upravljanje portfeljem projekata u strateškom kontekstu 6
Ukupno 30

EPŠ 2.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 120
3. semestar
11 Izborni predmet I 6
12 Izborni predmet II 6
13 Izborni predmet III 6
14 Izborni predmet IV 6
15 Stručna praksa ili seminarski rad 6
Total 30
4. semestar
16 Diplomski rad 30
Ukupno 30

Drugi predmeti

  IZBORNI PREDMETI ECTS
1 Europska civilizacija i kulturne vrijednosti 6
2 Financijski izvori europskih projekata 6
3 Hrvatska u europskim integracijskim procesima 6
4 Komuniciranje u upravljanju s projektima 6
5 Osnove organizacijskog komuniciranja 6
6 Poduzetništvo i upravljanje u praksi 6
7 Poslovni engleski 6
8 Pripreme na IPMA certifikaciju 6
9 Suvremeno upravljanje 6
10 Upravljanje projektnim rizicima, promjenama i ograničenjima 6

 

Prednosti

MEĐUNARODNA PRAKSA

Nastavni proces magistarskog studija obuhvaća obavezno polaganje stručne prakse u jednoj od članica Europske unije putem Erasmus razmjene ili organizirane stručne posjete u Bruxellesu. Na taj način naši studenti stječu visokokvalificirane kompetencije koje su jako cijenjene od strane poslodavaca.

MEĐUNARODNO PRIZNATA DIPLOMA

Magistarski studija Alma Mater Europaea je diplomski sveučilišni studij, nakon čijeg završetka se stječe naziv „Magistar Europskih poslovnih studija“ koja je važeća u svim zemljama Europske unije. Hrvatska agencija za znanost i visoko obrazovanje – AZVO, odlukom je potvrdila da su diplome stečene na Alma Mater Europaea u potpunosti valjane.

N/A

Nastavni proces

KONCEPT ODRŽAVANJA NASTAVE

Nastava se izvodi sukladno modernom sustavu, putem kojeg se stječu najnovija teoretska znanja, najbolja iskustva iz prakse, a istovremeno je prilagođen i onima, koji su već zaposleni i nemaju mogućnost ni vremena svakodnevno prisustvovati predavanjima. Predavanja se održavaju online. Student pritom dobije zadatke, koje radi individualno tijekom tjedna. Individualni rad traje od osam do petnaest sati tjedno te ga student može planirati samostalno prema svojoj želji i mogućnostima. 

ODRŽAVANJE ISPITA

U vrijeme rokova, održavanje ispita će biti organizirano online.

LOKACIJA PREDAVANJA

Predavanja su organizirana u malim grupama, a održavat će se online.

TRAJANJE STUDIJA

Magistarski studijski program Europskog poslovnog studija traje dvije godine (4 semestra) te donosi akademski naslov  ‘Magistar Europskih poslovnih studija’. Prva godina (prvi i drugi semestar) i prva polovina druge godine (treći semestar) su predavanja, i za one koji žele, praksa u državama EU. Četvrti semestar predviđen je za pripremu magistarskog rada.

  • TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra / 2 godine
  • KREDITNI BODOVI: 120 ECTS
  • NASLOV: magistar europskog poslovnog studija / magistra europskog poslovnog studija
  • LOKACIJA STUDIJA: online
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Studeni

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama