tw logo ln logo

Izjava o pristupačnosti

Alma Mater Europaea - ECM obvezuje se omogućiti dostupnost svojih web stranica u skladu sa Zakonom o dostupnosti web stranica i mobilnih aplikacija i Direktivom EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o dostupnosti odnosi se na web mjesto Alma Mater Europaea - ECM.

Za osiguranje dostupnosti, na web mjestu Alma Mater Europaea - ECM sustavno su osigurane sljedeće prilagodbe:

  • responzivni dizajn (prilagođavanje rasporeda sadržaja rezoluciji zaslona),

  • navigacija tipkovnicom (za korisnike koji ne mogu koristiti miš),

  • predvidljivo funkcioniranje web stranice,

  • omogućeno opremanje videozapisa s titlovima,

  • omogućeno je opremanje slika alternativnim tekstom,

  • omogućena je upotreba različitih razina naslova.

Razina usklađenosti

Web mjesto Alma Mater Europaea - ECM djelomično je usklađeno sa Zakonom o dostupnosti web stranica i mobilnih aplikacija zbog iznimaka navedenih ispod.

Nedostupan sadržaj

Dostupnost web stranice Alma Mater Europaea - ECM kontinuirano pratimo i poboljšavamo pojedinačne elemente dostupnosti. Unatoč tome, neki sadržaji ne ispunjavaju sve zahtjeve dostupnosti kako su definirani Zakonom o dostupnosti web stranica i mobilnih aplikacija.

Primjeri takvog sadržaja su:

  • skenirani dokumenti u PDF formatu,

  • različite kompleksne tablice s podacima,

  • ugrađeni videozapisi

Priprema izjave o dostupnosti

Ova izjava pripremljena je 5. lipnja 2023. na temelju samoprocjene.

Povratne informacije i kontakt informacije

Unatoč nastojanjima da sve web stranice budu dostupne i prijateljske široj javnosti, povremeno se susrećemo s problemima dostupnosti.

Obavijest o mogućim slučajevima nesukladnosti objava s odredbama Zakona o dostupnosti web stranica i mobilnih aplikacija i zahtjevi za pružanje informacija u dostupnom obliku mogu se poslati poštom ili elektroničkom poštom na adresu:

Alma Mater Europaea - ECM
Slovenska ulica 17
2000 Maribor
Slovenija
support@almamater.si

Postupak provedbe

U slučaju da uočite odstupanja od odredbi Zakona o dostupnosti web stranica i mobilnih aplikacija, možete podnijeti prijavu inspektorima za informacijsko društvo poštom ili elektroničkom poštom na adresu:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si