tw logo ln logo

Europska akademija znanosti i umjetnosti i Alma Mater Europaea

Alma Mater Europaea je međunarodno sveučilište sa sjedištem u Salzburgu i svojim studijskim centrima u većim gradovima u Europi. Osnovala ga je Europska akademija znanosti i umjetnosti, društvo, koja okuplja približno 1500 znanstvenika i umjetnika te čak 29 dobitnika Nobelove nagrade.

Već ranih godina novog tisućljeća, Europska akademija znanosti i umjetnosti je započela s razvojem sveučilišnog projekta pod nazivom Alma Mater Europaea, ponekad pod podnazivom European University for leadership.

Od 2010. godine, Alma Mater Europaea je i službeno osnovana. Njen službeni naziv je "Alma Mater Europaea Europske akademije znanosti i umjetnosti". Predsjednik sveučilišta je prof. dr. Felix Unger, rektor sveučilišta je njemački politolog prof. dr. Werner Weidenfeld, a prorektor je slovenski pravnik i diplomat prof. dr. Ludvik Toplak.

U Münchenu, u Centru za aplikativna istraživanja, 8. veljače 2011. se sastalo vodstvo sveučilišta, kako bi odredilo buduće razvojne aktivnosti sveučilišta. Pod pokroviteljstvom dvanaest predsjednika različitih država članica Europske Unije, odlučeno je, da će sveučilište djelovati u većim gradovima unutar Europske Unije. Nastava će se održavati na najvećim jezicima, uglavnom na engleskom jeziku, njemačkom i španjolskom jeziku. U duhu Alme Mater, kao međunarodnog sveučilišta, po završetku studija će se studenti, predavači i vodeći europski mislioci sastajati na međunarodnom simpoziju. Odlučeno je i da će Alma Mater Europaea biti uključena u međunarodnu mrežu povezivanja sveučilišta putem ugovora o suradnji.

Tom prilikom je vodstvo Alma Mater objavilo i priopćenje, da će djelovanje sveučilišta Alma Mater Europaea biti zasnovano na trima, takozvanim "načelima W": Wissenschaft, Wirtschaft, Wirken – što na hrvatskom jeziku znači: Znanost, Gospodarstvo, Učinak.

U Sloveniji je prvi kampus otvoren 2011. godine, Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ECM).