tw logo ln logo

Akreditacija

Svi preddiplomski i diplomski studijski programi na sveučilištu Alma Mater Europaea - ECM u potpunosti su akreditirani od strane NAKVIS, Nacionalne agencije Republike Slovenije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.