tw logo ln logo

Arhivistika i dokumentologija

Cilj diplomskog studija iz Arhivistika i dokumentologija na sveučilištu Alma Mater Europaea je educirati i pripremiti studente na ulazak u trenutno vrlo nedovoljno zastupljenu arhivsku struku.

Program ovog studija nudi jedinstveno, stručno usavršavanje koje u potpunosti uključuje humanističke znanosti u tehničku dimenziju arhivskog rada. Naučit ćemo vas raditi na način koji osigurava odgovornost i transparentnost što je preduvjet učinkovite javne uprave i zadovoljava potrebe korisnika arhiva u širem kulturnom okruženju.

Nastavni plan

Arhivistika i dokumentologija 1. godina

  Predmet ECTS
Ukupno 1. godina 60
Ukupno cijeli studijski program 120
1. semestar
1 Teorijske osnove arhivističke znanosti i arhivistička etika 10
2 Osnove dokumentologije 10
3
Pravna država i uređenje pravne zaštite arhivskoga i dokumentarnog gradiva
10
Ukupno 30
2. semestar
4 Osnove organizacije informacija 10
5 E-arhivi i pohrana digitalnoga gradiva 10
6 Metode istraživanja 10
Ukupno 30

Arhivistika i dokumentologija 2. godina

  Predmet ECTS
Ukupno 2. godina 60
Ukupno za cijeli studijski program 120
3. semestar
7 Povijest arhivističke djelatnosti 9
8 Izborni predmet I 7
9 Izborni predmet II 7
10 Projektni rad 7
Ukupno 30
4. semestar
11 Zaštita arhivskoga i dokumentarnoga gradiva 10
12 Magistarski rad 20
Total 30

Drugi predmeti

  IZBORNI PREDMETI ECTS
1 Pristup informacijama, korisnici informacijskih izvora i usluga 7
2 Povijest Europe novog vijeka 7
3 Informacijski marketing 7
4 Elementi kartografije 7
5
Izabrana poglavlja s područja standardizacije na području upravljanja dokumentima
7
6 Razvoj i struktura institucija 7
7
Elementi konzerviranja i restauriranja arhivskoga i dokumentarnoga gradiva
7
8 Vrednovanje arhivskoga i dokumentarnoga gradiva 7
9 Kulturna povijest Slovenaca 7
10
Zaštita arhivskoga i dokumentarnoga gradiva u izvanrednim uvjetima
7
11 Izabrana poglavlja iz arhivske teorije i prakse 7

 

Prednosti

Postupci za upravljanje spisima ugrađeni su u poslovne operacije sve većeg broja tvrtki kao sredstvo za upravljanje rizikom i troškovima. Stručnjaci za upravljanje spisima, koji često imaju i stručno zvanje arhivista, postavljaju i provode programe upravljanja spisima organizacijama koje uz relativno niske troškove ostvaruju značajne strateške prednosti. Program upravljanja arhivom i spisima je od neprocjenjive vrijednosti u pružanju teoretskih znanja za stjecanje praktičnog iskustva i pružanje uvida u širinu djelatnosti arhivske struke i vođenja spisa. Raznovrsna iskustva i stručnosti voditelja kolegija pomažu studentima steći što cjelovitije obrazovno iskustvo.

N/A

Nastavni proces

Po završetku diplomskog studija iz upravljanja arhivom i spisima, studenti će biti opremljeni znanjem potrebnim za obavljanje poslova upravljanja arhivom i spisima na području istraživanja, poduzetništva, javne uprave i akademske zajednice – bilo gdje, gdje su potrebni kvalificirani stručnjaci.

  • TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra / 2 godine
  • KREDITNI BODOVI: 120 ECTS
  • NASLOV: magistar arhivistike i dokumentologije / magistra arhivistike i dokumentologije
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama