tw logo ln logo

Medicinske znanosti

Diplomski studij iz medicinskih znanosti na sveučilištu Alma Mater Europaea osposobljava sadašnje i buduće zdravstvene stručnjake iz raznih disciplina razvijanjem i unaprjeđivanjem njihovih vještina potrebnih za istraživanje, vrednovanje i planiranje.

Aktualni izazovi s kojima su suočeni zdravstveni sustavi diljem svijeta nude široku lepezu mogućnosti kojima stručnjaci zdravstvenih znanosti mogu unaprijediti pristup zdravstvenoj skrbi. Pod vodstvom i mentorstvom našeg nastavničkog osoblja, razvit ćete potrebne istraživačke vještine, usvojiti nova znanja, te otkriti nove načine rješavanja problema. Na drugoj godini studija studenti se specijaliziraju u jednom od četiri područja: fizikalna terapija, njega bolesnika, javno zdravstvo ili integrativne zdravstvene znanosti.


 

Nastavni plan

MEDICINSKE ZNANOSTI 1.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno 1. godina 60
Ukupno cijeli studijski program 120
1. semestar
1 ISTRAŽIVANJE, ISTRAŽIVAČKE METODE I STATISTIKA 10
2 ETIČKI PRISTUPI I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U ZDRAVSTVU 10
3 JAVNO ZDRAVSTVO 5
4 KVALITETA I SIGURNOST U ZDRAVSTVU 5
Ukupno 30
2. semestar
5 ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO S NAGLASKOM NA PRAVIMA PACIJENATA 5
6 PREVENTIVNE METODE U ZDRAVSTVU 10
7 DUŠEVNO ZDRAVLJE 10
8 ZDRAVSTVENA DEMOGRAFIJA 5
Ukupno 30

MEDICINSKE ZNANOSTI 2.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno 2. godina 60
Ukupno cijeli studijski program 120
3. semestar
9 PISANJE ZNANSTVENIH RADOVA I KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA U ZDRAVSTVU 10
10 OBVEZNI PREDMET ODABRANOG SMJERA 1 5
11 OBVEZNI PREDMET ODABRANOG SMJERA 2 5
12 IZBORNI PREDMET 1 5
13 IZBORNI PREDMET 2 5
Ukupno 30
4. semestar
14 IZBORNI PREDMET 3 5
15 MAGISTARSKI RAD 25
Ukupno 30

IZBORNI PREDMETI PO MODULIMA

  SMJER Fizioterapija - obvezni predmeti  
1 REHABILITACIJA 6
2 MANUALNA MEDICINA I MANUALNA TERAPIJA 6
  SMJER Zdravstvena njega - obvezni predmeti  
1 ODGOJ ZA ZDRAV STIL ŽIVOTA 6
2 SUVREMENE TEORIJE OBRADBE PACIJENTA S ASPEKTA ZDRAVSTVENE NJEGE 6
  SMJER Javno zdravstvo - obvezni predmeti  
1 ODGOJ ZA ZDRAV STIL ŽIVOTA 6
2 EPIDEMIOLOGIJA U JAVNOM ZDRAVSTVU 6
  SMJER Integrativne zdravstvene znanosti – obvezni predmeti  
1 OBLICI INTEGRATIVNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE 6
2 ZNANSTVENI PRISTUP U INTEGRATIVNIM ZDRAVSTVENIM ZNANOSTIMA 6

IZBORNI PREDMETI ZA SVE SMJEROVE

  ELECTIVE COURSES  
1 STRES U ZDRAVSTVU I SUPERVIZIJA 5
2 SUVREMENI PRISTUPI NA PODRUČJU GERONTOLOŠKE ZDRAVSTVENE NJEGE 5
3 RAZVOJ KARIJERE ZAPOSLENIH I COACHING 5
4 MENADŽMENT SUSTAVA I PROCESA U ZDRAVSTVU 5
5 KOMPLEMENTARNI OBLICI U ZDRAVSTVU 5
6 AKUPUNKTURA I TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA 5
7 INFORMACIJSKO-KVANTNA TEHNOLOGIJA U MEDICINI 5
8 BODY-MIND MEDICINA 5
9 REHABILITACIJA 5
10 MANUALNA MEDICINA I MANUALNA TERAPIJA 5
11 ODGOJ ZA ZDRAV STIL ŽIVOTA 5
12 SUVREMENE TEORIJE OBRADE PACIJENTA S ASPEKTA ZDRAVSTVENE NJEGE 5
13 EPIDEMIOLOGIJA U JAVNOM ZDRAVSTVU 5
14 ZNANSTVENI PRISTUP U INTEGRATIVNIM ZDRAVSTVENIM ZNANOSTIMA 5
15 OBLICI INTEGRATIVNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE 5
16 ODABRANA POGLAVLJA IZ FUNKCIONALNE ANATOMIJE ČOVJEKA 5
17 INTEGRATIVNA ONKOLOGIJA 5

 

Prednosti

Većina stručnjaka se slaže da razlog glavnog pomaka u poboljšanju zdravlja u budućnosti neće biti nova medicinska otkrića ili lijekovi, već širi razvoj i primjena nacionalnih programa prevencije. Cilj našeg diplomskog studija iz zdravstvenih znanosti je razviti dinamičnu, vitalnu i produktivnu zajednicu budućih stručnjaka zdravstvenih znanosti. 

N/A

Nastavni proces

Naš diplomski studij priprema studente za rad u raznim javnim i regulatornim agencijama, profitnim i neprofitnim privatnim zdravstvenim ustanovama, kao i na istraživačkim projektima. Mogućnosti zapošljavanje uključuju:

 • Bolnice i domovi zdravlja
 • Opće i specijalizirane klinike
 • Lječilišta
 • Zdravstvene ustanove
 • Istraživačke ustanove
 • Ustanove za starije i nemoćne osobe
 • TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra / 2 godine
 • KREDITNI BODOVI: 120 ECTS
 • NASLOV: magistar medicinskih znanosti / magistra medicinskih znanosti
 • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
 • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama