tw logo ln logo

Polaganje ispita bez statusa

GRAĐANI

Osobe koje na Alma Mater još nisu bile upisana mogu pojedinačne ispite polagati kao građani. U tom slučaju trebaju biti upisani evidencijski. Evidencijski upisom student ne dobiva prava studenta nego dobiva prava pristup studijskim okruženjima te informacijskoj potpori.

Evidencijski upis se vrši tako da se ispuni obrazac  Prijava za opravljanje študijskih obveznosti brez vpisa na Alma Mater (Prijava za polaganje ispita bez upisa na Alma Mater). Popunjen obrazac se predaje osobno u referadu ili šalje preporučenom pošiljkom putem pošte u nadležnu referadu. Popunjenom obrascu također je potrebno priložiti potvrdu o plaćanju.

PAUZERI

Osobe kojima je status studenta istekao, a još nisu uspjele položiti sve predmete/studijske obaveze u studijskoj godini primaju status pauzera. U slučaju da žele nastaviti polaganjem preostalih ispita trebaju popuniti obrazac Prijavnica za opravljanje študijskih obveznosti za kandidate brez statusa te ga predati u referadu Alma Mater. Prijavi trebaju priložiti potvrdu o plaćanju prema Cjeniku Alma Mater. Za svaki ispit, kolokviji ili djelomični ispit kojega želi polagati student treba predati novi obrazac.

Pauzeri nemaju pristup Moodle-u. Pristup Moodle-u omogućen je samo za predmete za koje se pauzer prijavio te platio polaganje pojedinačnog predmeta prema Cjeniku Alma Mater. U tom primjeru pauzeru se omogući pristup do gradiva za tekuću studijsku godina (gradiva proteklih godina nije moguće primiti).

Pristup VIS-u se blokira ukoliko ima student status pauzera više od 2 godine. Ukoliko studen ponovo želi aktivirati pristup VIS-u neka se obrati na referadu Alma Mater. U svakom slučaju student treba prijave i odjave s ispita provesti putem referade Alma Mater.