Upisni uvjeti

Ukoliko broj prijavljenih kandidata bude veći od raspisanog broja upisnih mjesta, visokoškolska ustanova će donijeti rješenje o ograničenju upisa.

Kandidati će biti izabrani sukladno kriterijima, koji su za svaki studijski program posebno navedeni. Kriteriji su detaljnije opisani u natječaju.

Zahtijevani dokazi:

  • ovjerena preslika svjedodžbe o maturi, stručne mature, zaključnog ispita odnosno ovjerene diplome srednje škole
  • ovjerena obavijest o uspjehu na maturi odnosno na stručnoj maturi
  • ovjerena preslika svjedodžbi  3. i 4. razreda srednje škole