tw logo ln logo

Razredbeni postupak

Poziv za upis na preddiplomske studijske programe Alma Mater Europaea.

Pozivamo vas na upis na studijske programe Alma Mater Europaea – Evropski Center, Maribor i na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis.

Upis na preddiplomske studijske programe Alma Mater namijenjen je svima koji žele steći diplomu iz modernih, praktičnih i visoko zaposlenih programa.

Upisi po programu vrše se kroz nekoliko kraka. Započne se s prijavom na studijski program, zatim razredbeni postupak primanja studenta te upis. Ukoliko je student primljen na studijski program, biti će pozvan na upis.

Prvi korak: Izaberite studijski program.
Drugi korak: Provjerite rokove za prijavu na upis.
Treći korak: Provjerite uvjete za upis na studij.
Četvrti korak: Ispunite prijavni obrazac*.

*Obratite pozornost: Ukoliko budete na prvom mjestu izabrali jednog od državnih fakulteta, na drugom mjestu vam neće dati mogućnost da izaberete nezavisnu instituciju visokoškolskog obrazovanja. Stoga je potrebno posebnu dati prijavu na studij AMEU-ECM, tako da na prvom mjestu izaberite privatne nekoncesionirane visokoškolske zavode. Student vrši prijavu radi informativnosti. Kada se student upiše na fakultet onda se obveže na studij, ranije ne.

Peti korak: Potpišite obrazac i priložite potvrde koje ispunjuju uvijete za upis na studijski program.
Šesti korak: Svu dokumentaciju pošaljite što ranije na adresu fakulteta:

Alma Mater Europaea – ECM
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Sedmi korak: Pričekajte rezultate razredbenog postupka.
Osmi Korak: Upišite se na željeni studijski program i podmirite trošak školarine.
Deveti korak: Započnite sa studijem!

Upis na preddiplomske studijske programe Alma Mater Europaea je namijenjen svima koji žele diplomu iz suvremenih, praktičnih i zapošljivih studijskih programa. Poziv za upis upućujemo i svima, koji žele nastaviti studij nakon završene više škole, kao i onima koji nisu završili studij na nekom drugom fakultetu.

Upis na studijske programe provodi se sukladno određenim koracima. Započinje  prijavom, nakon koje se provodi razredbeni postupak i tek nakon toga sljedi upis. Na upis vas pozivamo, ukoliko ste prethodno primljeni.