Prijavni rokovi

Na natječaj za upis na preddiplomske studijske programe, koji se izvode u obliku izvanrednog studija ili studija na daljinu, kandidati se prijavljuju u tri roka

Prijavni rokovi

Prvi prijavni rok za redovne studente: do 30.9.2018

Prijavni rok za izvanredne studente: do 1.12.2018

Prijava se može izvršiti na  OVDE.

Odluku o rezultatima upisnog postupka primit će te putem telefona ili pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, studentska referada će vas pravovremeno obavijestiti putem telefona ili pošte.

Upisna mjesta su ograničena stoga se prijavite na vrijeme.