tw logo ln logo

Prijavni rokovi i upis

Na natječaj za upis na preddiplomske studijske programe, koji se izvode u obliku izvanrednog studija ili studija na daljinu, kandidati se prijavljuju u tri roka. Prijavni i upisni rokovi odnose se na sve tri institucije, AMEU-Evropski center, Maribor, AMEU-Akademiju za ples te za AMEU-Institutum Studiorum Humanitatis.

PRIJAVNI ROKI

Prvi prijavni rok: Februar - Julij 2022 - Prijava

Rezultati razredbenog postupka bit će poznati najkasnije do 17. 7. 2022. Odluku o rezultatima razredbenog postupka primit ćete putem pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, fakultet će vam putem pošte ili e-pošte poslati poziv za upis.

Upis kandidata primljenih u prvom roku će se održati od 26. 7. do 6. 8. 2022.

Upis će se održati na lokacijama:

 • MARIBOR - Alma Mater, (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor

 • LJUBLJANA - Alma Mater, Dunajska cesta 158, Ljubljana

 • MURSKA SOBOTA - Alma Mater, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

 • KOPER - Alma MaterFerrarska ulica 30, Koper

U slučaju da nećete moći doći na upis u navedenim terminima, onda možete svoju dokumentaciju najkasnije do 25. 7. 2022. preporučenom poštom poslati na našu adresu Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.


Drugi prijavni rok: Junij - September 2022 - Prijava

Drugi prijavni rok će biti otvoren za programe za koje upisne kvote nisu popunjene u prvom roku.

Razredbeni postupak će se zaključiti do 20. 9. 2022. Odluku o rezultatima razredbenog postupka primit ćete putem pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, fakultet će vam putem pošte ili e-pošte poslati poziv za upis.

Upis kandidata primljenih u roku roku će se održati  od 20. 9. 2022 - 24. 9. 2022. Upis će se održati na tri lokacije:

Upis će se održati na lokacijama:

 • MARIBOR - Alma Mater, (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor

 • LJUBLJANA - Alma Mater, Dunajska cesta 158, Ljubljana

 • MURSKA SOBOTA - Alma Mater, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

 • KOPER - Alma Mater, Ferrarska ulica 30, Koper

U slučaju da nećete moći doći na upis u navedenim terminima, onda možete svoju dokumentaciju najkasnije do 24. 9. 2022. preporučenom poštom poslati na našu adresu Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.


Treći prijavni rok: September 2022. - Prijava

Razredbeni postupak će se zaključiti do 30. 9. 2022. Odluku o rezultatima razredbenog postupka primit ćete putem pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, fakultet će vam putem pošte ili e-pošte poslati poziv za upis.

Upis kandidata primljenih u roku roku će se održati  30. 9. 2022.

Upis će se održati na lokacijama:

 • MARIBOR - Alma Mater, (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor

 • LJUBLJANA - Alma Mater, Dunajska cesta 158, Ljubljana

 • MURSKA SOBOTA - Alma Mater, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

 • KOPER - Alma Mater, Ferrarska ulica 30, Koper

U slučaju da nećete moći doći na upis u navedenim terminima, onda možete svoju dokumentaciju najkasnije do 30. 9. 2022. preporučenom poštom poslati na našu adresu Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Akademija za ples

V sklopu Akademije za ples će se održati prijemni ispit v slijedećim terminima:

Prijamni ispit talentiranosti će se održati maj 2022.
Dodatni rok prijamnog ispita talentiranosti će se održati junij 2022.
Dodatni rok prijamnog ispita talentiranosti će se održati september 2022.
Dodatni rok prijamnog ispita talentiranosti će se održati september 2022.

Položeni prijamni ispit vrijedi samo za tekuću godinu.

Upis će se održati u istim terminima navedenima gore na lokaciji Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.


UPIS

Za provedbu upisa trebat će vam slijedeće:

 • popunjen elektronski upisni list koje ispišete te potpišete (sustav VIS),
 • dva potpisana primjerka ugovora o međusobnim pravima i obaveza za studij na Alma Mater (oba primjerka ugovora ispišu se automatski sa upisnim listom),
 • potvrda o uplaćenoj školarini (cijele školarine ili 1. rate kako navedeno u čl. 5 ugovora)
 • potvrda o uplaćenoj naknadi za upis (50,00 EUR),
 • potvrda o uplaćenom trošku za izradu Knjiže znanja i vještina (50,00 EUR) u primjeru upisa na studijski program Fizioterapija ili Zdravstvena njega,
 • dvije nove fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (kao za osobni dokument)
 • popunjeni obrazac za izradu studentske iskaznice kojeg primite u referadi tokom upisa; u primjeru upisa putem pošte proslijedit ćemo vam na adresu koju ste naveli na upisnom listu (u tom primjeru nemojte zaboraviti zalijepiti sliku te se potpisati u bijeli okvir),
 • potvrda o cijepljenju na propisanom obrascu , potvrđena od strane osobnog liječnika (odnosi se na kandidate koji se upisuju na program Fizioterapija, Zdravstvena njega i Socialna gerontologija VS),
 • ovjerena liječnička potvrda o liječničkom pregledu (odnosi se na kandidate koji se upisuju na studijski program Fizioterapija (uputnica FTH) i Zdravstvena njega (uputnica ZN),
 • sve ostale potrebne dokumente koji su navedeni u prijavi za upis.

Podatci o plaćanju: Račun/-e za školarinu i naknadu za upis (te Knjižicu znanja i vještina u primjeru studija Zdravstvene njege i Fizioterapije) ćete primiti u roku jednog radnog dana od elektronskog popunjenog upisnog lista na vašu e-mail adresu koju ste naveli na upisnom listu. Kod popunjavanja uplatnog naloga u poziv na broj primatelja navedite SI00 te upisni broj kojeg ćete pronaći na upisnom listu. Prvu rate školarine, naknadu za upis te Knjižicu znanja i vještina možete uplatiti istim putim nalogom zbrajanjem iznosa. Ukoliko je platitelj školarine poduzeće, obavezno tokom upisa priložite izjavu platitelja, koju možete pronaći na web stranici Alma Mater (POVEZAVA).

NAPOMENA: Na Alma Mater nema gotovinskog poslovanja, zato se sve uplate vrše putem transakcijskog računa.

PLAĆANJE ŠKOLARINE U RATAMA

 • U primjeru plaćanja školarine u jednom iznosu školarina dospijeva za naplatu za vrijeme upisa.
 • U primjeru plaćanja školarine u dvije rate, prva rata školarine dospijeva za vrijeme upisa, dok druga rata dospijeva dana 10. 2..
 • U primjeru plaćanja školarine u pet rata, prva rata školarine dospijeva za vrijeme upisa, druga rata 10. 11., treća rata 10. 1., četvrta rata 10. 3.. te peta rata 10. 5..
 • U primjeru plaćanja školarine u osam rata, prva rata školarine dospijeva za vrijeme upisa, druga rata 10. 11., treća rata 10. 12., četvrta rata 10. 1., peta rata 10. 2., šesta rata 10. 3., sedma rata 10. 4. te osma rada 10. 5..

Liječnička potvrda potrebna je za upis na program Fizioterapija te Zdravstvena njega, sa kojom liječnik potvrđuje da ste u mogućnosti i sposobni obavljati ovu profesiju. Predlažemo da što prije rezervirate termin za pregled kako biste do datuma upisa imali sve uvjete za zaključak upisa. Uputnice možete pronaći na slijedeći poveznicama:

Uputnica za liječnički pregled za studij Fizioterapije

Uputnica za liječnički pregled za studij Zdravstvene njegeDokumenti