tw logo ln logo

Vize i dozvole

Građani Europske unije (EU), Andore, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske, Vatikana, i buduće članice EU-a, EFTA-e i schengenskog prostora, te njihovi supružnici, ne trebaju slovensku vizu.

Savjetujemo vam da zahtjev za izdavanje studentske vize podnesete odmah po prijamu u jedan od naših programa, jer veleposlanstvu ili konzulatu može trebati i do tri mjeseca za obradu vašeg zahtjeva za vizu.    

Studenti su se po dolasku dužni prijaviti lokalnim vlastima radi dobivanja valjane studentske boravišne dozvole. Informacije o prijavi ćete dobiti od obrazovne ustanove po dolasku.

Dokumenti potrebni za izdavanje studentske vize:

  • Zahtjev za schengensku vizu
  • 4 fotografije veličine kao za putovnicu s bijelom pozadinom
  • Putovnica čiji je rok valjanosti najmanje 12 mjeseci
  • Dokumentacija o prijamu / dokaz o upisu (izdaje obrazovna ustanova)
  • Dokumentacija o sponzorstvu / dokaz o financijskim sredstvima
  • Liječnička potvrda / dokaz dobrog zdravlja
  • Zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove zdravstvene zaštite korištene u inozemstvu