tw logo ln logo

Upisni uvjeti

Uvjeti za upis na diplomske studijske programe određeni su sukladno Zakonu o visokem šolstvu (Zakonu o visokom školstvu) i pojedinačnim studijskim programima.

Na diplomske studijske programe može se upisati svaka osoba koja je završila studijski program prvog stupnja odgovarajućeg stručnog područja. Može se upisati i kandidat, koji je završio studijski program prvog stupnja iz drugih stručnih područja, ukoliko prije upisa izvrši studijske obveze, koje su neophodne za nastavak studija.

Prilikom izbora kandidata za upis na diplomske studijske programe uzima se u obzir i uspjeh pri studiju prvog stupnja (prosječna ocjena, ocjena diplomskog rada), a moguće i uspjeh pri pojedinačnim studijskim programom određenih kolegija odnosno predmetnih područja prvog stupnja odnosno pri izbornom ispitu, koji je određen studijskim programom.

Za vpis na magistrski in doktorski študij ni potrebno izkazovanje znanja slovenskega jezika.