tw logo ln logo

Upis bez statusa

Osobe kojima je istekao status studenta i nisu izvršile propisane studijske obveze u tekućoj akademskoj godini te unatoč tome žele nastaviti izvršavati studijske obveze, mogu se upisati evidencijski.

Na taj način mogu se upisati građani koji izvršavaju studijske obveze, pauzeri ili druge osobe bez statusa. Dakle, evidencijskim upisom student ne stječe status studenta, ali stječe pravo na pristup nastavnom okruženju te na informatičku podršku.

Evidencijski upis se vrši na taj način da se popuni obrazac Upis studenta bez statusa. Popunjen obrazac se predaje osobno u referadu ili se šalje preporučenom pošiljkom putem pošte u nadležnu referadu. Za evidencijski upis nema troškova.

U slučaju da osoba bez statusa studenta još nije odslušala predavanja i izvršila sve propisane studijske obveze (kliničke vježbe ili drugo) na ECM, mora izvršiti sve obveze kolegija, pri čemu se cijena izvođenja kolegija s ispitom obračunava tako da se školarina akademske godine dijeli s 60 KT i množi s brojem KT kolegija. U toj cijeni je uključena mogućnost polaganja ispita tri puta, a svako četvrto i daljnje polaganje ispita plaća se po važećem cjeniku.