Prijavni rokovi

Kandidati za upis na diplomske studijske programe, koji se izvode u obliku izvanrednog studija i studija na daljinu, na natječaj se prijavljuju u dva roka.

Kandidati za upis na diplomske studijski program, koji se izvode u obliku izvanrednog studija i studija na daljinu, na natječaj se prijavljuju u dva roka.

Prijavni rokovi

Prijavni rok: do 1.12.2019 Prijava

Odluku o rezultatima upisnog postupka primit će te putem telefona ili pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, studentska referada će vas pravovremeno obavijestiti putem telefona ili pošte.

Upisna mjesta su ograničena stoga se prijavite na vrijeme.Dokumenti