Upisni postupak

Ured za prijam studenata poziva na upis studente svih smjerova i nacionalnosti.

Pozivamo vas na upis na studijske programe Alma Mater Europaea – Evropski Center, Maribor i na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis.

Upis na diplomske i poslijediplomske studijske programe Alma Mater namijenjen je svima koji žele steći diplomu iz modernih, praktičnih i visoko zaposlenih programa.

Studentska  referada  Vas srdačno poziva na upis na magistarski studijski program Europski poslovni studij, smjer Projektni Management koji traje do 1. prosinca. 

Upis se započne prijavom na studijski program, zatim razredbeni postupak zaprimanja studenta te konačni upis. Ukoliko je student primljen na željeni studijski program, isti biti će obaviješten u kratkom roku.

Prvi korak: Izaberite studijski program.
Drugi korak: Provjerite rokove za prijavu na upis.
Treći korak: Provjerite uvjete za upis na studij.
Četvrti korak: Ispunite prijavni obrazac*.
Peti korak: Potpišite obrazac i priložite potvrde koje ispunjavanju uvjeta za upis na studijski program, te iste pošaljite na email adresu: info@almamater.hr.

Šesti korak: Pričekajte rezultate upisnog postupka.

Sedmi korak: Svu dokumentaciju pošaljite što ranije na adresu fakulteta:

Alma Mater Europaea – ECM
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Osmi Korak: Upišite se na željeni studijski program i podmirite trošak školarine.
Deveti korak: Započnite sa studijem!

*Ukoliko vam bude potrebna pomoć pri ispunjavanju obrasca, na raspolaganju vam stoji studentska referada  na email: info@almamater.hr

Upis na diplomske i poslijediplomske studijske programe Alma Mater Europaea je namijenjen svima koji žele diplomu iz suvremenih, praktičnih i zapošljivih studijskih programa. Poziv za upis upućujemo i svima, koji žele nastaviti studij nakon završene više škole, kao i onima koji nisu završili studij na nekom drugom fakultetu.

Upis na studijske programe provodi se sukladno određenim koracima. Započinje  prijavom, nakon koje se provodi razredbeni postupak i tek nakon toga sljedi upis. Na upis vas pozivamo, ukoliko ste prethodno primljeni.