tw logo ln logo

Upisni postupak

Ured za prijam studenata poziva na upis studente svih smjerova i nacionalnosti.

Pozivamo vas na upis na studijske programe Alma Mater Europaea – Evropski Center, Maribor i na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis.

Upis na diplomske i poslijediplomske studijske programe Alma Mater namijenjen je svima koji žele steći diplomu iz modernih, praktičnih i visoko zaposlenih programa.

Prvi korak: Izaberite studijski program.
Drugi korak: Provjerite rokove za prijavu na upis.
Treći korak: Provjerite uvjete za upis na studij.
Četvrti korak: Ispunite prijavni obrazac*.
Peti korak: Pričekajte rezultate upisnog postupka.
Šesti korak: Upišite se na željeni studijski program i podmirite trošak školarine.
Sedmi korak: Započnite sa studijem!