tw logo ln logo

Upisni uvjeti

Uvjeti za upis na diplomske studijske programe određeni su sukladno Zakonu o visokem šolstvu (Zakonu o visokom školstvu) i pojedinačnim studijskim programima.

Na diplomske studijske programe može se upisati svaka osoba koja je završila studijski program prvog stupnja odgovarajućeg stručnog područja. Može se upisati i kandidat, koji je završio studijski program prvog stupnja iz drugih stručnih područja, ukoliko prije upisa izvrši studijske obveze, koje su neophodne za nastavak studija.

Prilikom izbora kandidata za upis na diplomske studijske programe uzima se u obzir i uspjeh pri studiju prvog stupnja (prosječna ocjena, ocjena diplomskog rada), a moguće i uspjeh pri pojedinačnim studijskim programom određenih kolegija odnosno predmetnih područja prvog stupnja odnosno pri izbornom ispitu, koji je određen studijskim programom.

Za vpis na magistrski in doktorski študij ni potrebno izkazovanje znanja slovenskega jezika.

MAGISTARSKI STUDIJ

Diplomski u Alma Mater otvoren je za pojedince koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

  • svatko tko je završio preddiplomski studij iz relevantnih stručnih područja i stekao najmanje 180 ECTS bodova (bolonjski program)
  • svatko tko je završio prethodni studij za stjecanje visokog stručnog ili sveučilišnog obrazovanja iz relevantnih stručnih područja (predbolonjski program)
  • svatko tko je završio ekvivalentne studijske programe navedene u prethodnim alinejama u drugim stručnim područjima.

U slučaju završenog prethodnog obrazovanja iz drugog područja, Povjerenstvo za studentska pitanja određuje diferencijalne ispite za kandidate u rasponu od 10-60 ECTS-a, koje kandidati moraju položiti prije upisa na studij.

Drugi studij ciklusa u Bologni

Relevantna područja

Socijalna gerontologija

Društvene, humanističke znanosti, administrativne, organizacijske, ekonomske, zdravstvene i poslovne znanosti

Ekoremediacije

Prirodne znanosti, društvene znanosti, ekonomija i poslovne znanosti

Zdravstvene znanosti, smjer sestrinstvo

Njega

Zdravstvene znanosti, smjer fizioterapija

Fizioterapija

Zdravstvene znanosti, smjer integrativne znanosti

Zdravstvene znanosti

Zdravstvene znanosti, smjer javno zdravstvo

Zdravstvene znanosti

Zdravstvene znanosti, smjer autizam

Pedagoški studijski programi, socijalni rad, zdravstvene znanosti i psihologija

Arhivski studiji i dokumentologija

društvene znanosti, humanističke znanosti, informacije, knjižnice, administrativne, organizacijske i poslovne znanosti

Europski poslovni studij

Društvene, humanističke znanosti, administrativne, organizacijske, ekonomske i poslovne znanosti

Upravljanje poslovnim sustavima

Društvene, humanističke znanosti, administrativne, organizacijske, ekonomske i poslovne znanosti

Humanost

Humanističke i društvene znanosti

Internetska znanost i tehnologije

Društvene, humanističke znanosti, administrativne, organizacijske, ekonomske i poslovne znanosti

Studij plesne umjetnosti

Ples i koreografija*

*Ako kandidat nije završio preddiplomski studij iz područja plesa i koreografije, mora dokumentirati neformalno obrazovanje i poznavanje područja plesa (umjetnički ili natjecateljski portfelj). Na temelju portfelja i intervjua Komisija će procijeniti ispunjava li kandidat uvjete za upis na magistarski studij ili koje stručno znanje još treba steći kako bi nastavio studij u drugom ciklusu.

Doktorski studij

Treći bolonjski studijski programi u Alma Materu otvoreni su za pojedince koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

  • završen studij drugog ciklusa;
  • studijski program koji se obrazuje za zanimanja regulirana direktivama EU-a ili drugi jedinstveni magistarski studij koji se ocjenjuje na 300 ECTS-a;
  • studijski program za stjecanje sveučilišne diplome, usvojen prije 11.6.2004;
  • studijski program za stjecanje magisterija;
  • studijski program specijalizacije, a prethodno je završio studijski program za stjecanje sveučilišne diplome prihvaćene prije 11.6.2004. godine, kandidati se priznaju kao završene studijske obveze u iznosu od 60 ECTS-a;
  • studijski program za stjecanje specijalizacije, a prethodno je završio stručni visokoškolski program donesen prije 11.6.2004. godine, pod uvjetom da je navršio dodatne studijske obveze u iznosu od 30 do 60 ECTS bodova koje je utvrdilo nadležno povjerenstvo Alma Mater;
  • ekvivalentni program s drugog sveučilišta.

Istovjetnost prethodno stečenog obrazovanja u inozemstvu određuje se u procesu priznavanja stranog obrazovanja za nastavak obrazovanja.