tw logo ln logo

Zdravstvena njega

Preddiplomski studij zdravstvene njege na sveučilištu Alma Mater Europaea osigurava široke temelje iz zdravstvene njege i bioloških i društvenih znanosti, što je od ključne važnosti u obuci kvalificiranih stručnih pružatelja njege.

Ovaj program nudi teoretske i praktične kolegije iz kliničke njege koji su osnova za stručnu praksu u pružanju zdravstvene njege u različitim okruženjima. Nastavno osoblje sveučilišta Alma Mater Europaea tu je da vas vodi i potiče na uspjehe o kojima ste samo sanjali.

Nastavni plan

1.GODINA

    Predmet ECTS
  Ukupno za godinu 60
  Ukupno za cijeli studijski program 180
  1 Zdravstvena njega i istraživanje 33
  2 Etika i filozofija u zdravstvenoj njezi 3
  3 Metodika zdravstvenog odgoja i promocija zdravlja 3
  4 Zdravstvena njega starijih osoba s gerijatrijom 3
  5 Anatomija, fiziologija, patologija 3
  6 Mikrobiologija s parazitologijom 3
  7 Dijagnostičko-terapijski program 3
  8 Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi 3
  9 Javno zdravstvo 3
  10 Izborni predmet 3

* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Sestrinstvo.

2.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
11 Zdravstvena njega djece i adolescenata s pedijatrijom 9
12 Zdravstvena njega žena s ginekologijom i porodništvom 15
13 Zdravstvena njega internističkog bolesnika s internom medicinom 18
14 Organizacija zdravstvene njege i menadžment 3
15 Sociologija zdravlja i bolesti 3
16 Psihologija u zdravstvenoj njezi i zdravstvu 3
17 Izborni predmet 3
18 Izborni predmet 3
19 Izborni predmet 3

* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Sestrinstvo.

3.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
20 Zdravstvena njega kirurškog bolesnika s kirurgijom 15
21 Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja s psihijatrijom 12
22 Zdravstvena njega u patronažnoj zaštiti 12
24 Supervizija u zdravstvenoj njezi 3
24 Hitna medicinska pomoć i zdravstvena zaštita u specifičnim uvjetima 3
25 Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo 3
26 Izborni predmet 3
27 Izborni predmet 3
28 Diplomski rad 6

* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Sestrinstvo.

Drugi predmeti

  IZBORNI PREDMETI ECTS
1 Izabrana poglavlja iz profesionalne etike 3
2 Komunikacija i međusobni odnosi u zdravstvenoj njezi i zdravstvu 3
3 Kontrola bolničkih infekcija 3
4 Menadžment ljudskih resursa 3
5 Izabrana poglavlja iz supervizije 3
6 Kvaliteta u zdravstvenoj njezi 3
7 Izabrana poglavlja iz zdravstvene njege starijih osoba 3
8 Zdravstvena njega u jedinici intenzivnog liječenja 3
9 Zdravstveni sustavi u EU-u 3

MOGUĆNOST IZBORA PREDMETA

Izborni predmeti u studijskim programima studentima omogućuju da sukreiraju svoj studij te se tako već tijekom studija usmjere na određeno stručno područje odnosno prošire svoje znanje na područja izvan struke. Studijski programi sadržavaju dvije »vrste« izbornih predmeta – interne izborne i vanjske izborne. Interni izborni predmeti su predmeti koji po sadržaju spadaju u uže ili šire stručno područje studijskog programa. Određeni su studijskim programom u obliku izbornih predmeta.

Vanjske izborne predmete student može izabrati u okviru drugih akreditiranih studijskih programa slovenskih i inozemnih sveučilišta, a može i iz spektra internih izbornih predmeta studijskog programa. Ograničenja kod izbora vanjskih izbornih predmeta ovise o zahtjevima studijskog programa. Student može kao vanjski izborni predmet izabrati i interni izborni predmet studijskog programa. Ako student želi odslušati određeni predmet u okviru drugih akreditiranih studijskih programa slovenskih i inozemnih sveučilišta ili neovisnih visokoškolskih programa, može uputiti zamolbu referadi ECM-a koja provjerava:

1. 1. poklapa li se predmet u nastavnom sadržaju barem 80 % sa studijskim programom te
2. 2. slaže li se s time drugo sveučilište ili neovisna visokoškolska ustanova.

Studijski programi razlikuju se po broju izbornih predmeta jer je svako područje studija u tom pogledu specifično. Upravo zato student mora dobro upoznati studijski program na koji je upisan, a pogotovo ograničenja kod vanjskih izbornih predmeta, što smo detaljnije predstavili u nastavku.

Student može u okviru interne i vanjske mogućnosti izbora prikupiti do 15 % ECTS-a.

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Arhivistika, Menadžment, Zdravstvena njega
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Menadžment, Ekoremedijacija
Diplomski programi: Fizikalna terapija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Kroz stjecanje teorijskih znanja i praktičnih vještina, studenti razvijaju analitičke vještine, kritičko mišljenje i vještine promišljanja, potrebne za pružanje kvalitetne njege koja će poboljšati zdravstveno stanje bolesnika. Program će pripremiti studente za rad s drugim zdravstvenim djelatnicima u različitim okruženjima. Osim toga, program je osmišljen kao osnova za daljnje obrazovanje u području zdravstvenih znanosti.

N/A

Nastavni proces

Studenti osposobljeni za pružanje zdravstvene njege mogu raditi u različitim okruženjima u kojima se pruža zdravstvena njega kao što su:

  • Bolnice i domovi zdravlja
  • Opće i specijalizirane klinike
  • Lječilišta
  • Ustanove za starije i nemoćne osobe
  • Zdravstvene ustanove
  • TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara / 3 godine
  • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
  • NASLOV: prvostupnik zdravstvene njege / prvostupnica zdravstvene njege
  • LOKACIJA STUDIJA: Maribor
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama