tw logo ln logo

Započeli su upisi na Alma Mater Europaea od 25.07.2016.


Upisi na Alma Mater, preddiplomskog i poslijediplomskog studija će trajati od 25.07.2016 pa nadalje. Kandidati će biti obaviješteni poštom o prijemnom roku i upisu.

Nakon objave rezultata mature, zaključit će se prvi upisni rok za prijavu na studij na svim fakultetima diljem države. Potencijalni studenti preddiplomskog studija Alma Mater Europaea – programi ECM, fizioterapija, zdravstvena njega, menadžment i socijalna gerontologija biti će pozvani putem pošte da prisustvuju upisu u vremenskom periodu od 25.07.2016 do 04.08.2016. Isto vrijedi i za studente koji se žele upisati na programe Arhivistika i dokumentacijski menadžment, Zdravstvo, Socijalna gerontologija, Europski poslovni studij, Strateški komunikacijski menadžment, Humanističke znanosti i Ekoremediacije.

Upis u program Zdravstvene zaštite na Alma Mater, održati će se u Murskoj Suboti, u srijedu 25.07.2016. do 04.08.2016. i to ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati te srijedom od 14:00 do 18:00. Dokumente također možete poslati poštom na našu adresu. Isto radno vrijeme vrijedi i za studente koji se upisuju na poslijediplomske studije.

Detaljnije informacije o prijavama će svaki student dobiti na mail adresu pojedinačno. Ukoliko ne budete u mogućnosti pristupiti upisu na datum koji vam Alma Mater pošalje putem pošte, moguće je dogovoriti i dodatan termin upisa.