tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Bibliografija: Opširnije

Dr. Verica Trstenjak je nezavisna odvjetnica na Sudu pravde Europske unije u Luksemburgu. Pravosudni ispit je položila 1987., a doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 1995. godine. Radila je kao direktor pravne službe u Ministarstvu znanosti i tehnologije između 1994. i 1996. godine, te kao državna tajnica u istom ministarstvu između 1996. i 2000. Godine 2000., obnašala je funkciju glavne tajnice Vlade Republike Slovenije. Doktorski studij je završila na Sveučilištu u Zürichu, Institutu za usporedno pravo Sveučilišta u Beču, Institutu za međunarodno privatno pravo Max Planck u Hamburgu, te na Slobodnom sveučilištu u Amsterdamu. Surađivala je s nevladinim organizacijama u Sloveniji i pridonijela pripremi Zakona o zakladama. Od 1997. do 2000. godine bila je voditelj Radne skupine za poglavlje 17 za pripremu pristupnih pregovora Slovenije s EU. Od 2012., djeluje kao vanjska znanstvena suradnica novoosnovanog Instituta Max Planck za međunarodno, europsko i upravno procesno pravo u Luksemburgu, te profesor europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču.

 

Kolegij: Pravni aspekti projektnog menadžmenta