Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Socijalna gerontologija, Fizikalna terapija
Diplomski programi: Socijalna gerontologija
Diplomski programi: Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije