tw logo ln logo

U TIJEKU SU AUDICIJE ZA BALET I SUVREMENI PLES


Ponedjeljak, 10.10.2016, u 9.00 sati, u prostorima Akademije za ples (Štihova 7) u Ljubljani, održati će se audicija suvremenog plesa za sve zainteresirane koji žele pohađati Akademiju za ples. Prolazak audicije znači ispunjenje uvjeta za upis na dodiplomski program. Audicija za upis na studij baleta održat će se 15.10.2016 u 13.00 sati na Alma Mater Europaea-ECM u Mariboru.

U SUBOTO 15.10.2016 - AUDICIJA ZA STUDIJ BALETA

Pozivaju se svi zainteresirani na audiciju za dodiplomski studij baleta koja će se održati u subotu, 15.10.2016 u 13h u prostorijama Alma Mater, Slovenska ulica 17, Maribor.

Može se prijaviti svatko tko je:
• Završio srednju školu sa četerogodišnjim programom obrazovanja, položenom maturom, te srednju baletnu školu ili adekvatno baletno obrazovanje o čemu odlučuje Komisija,
• Za kandidate ne postoji dobna granica,
• Mogu se upisati sadašnji i bivši plesači/nastavnici i koreografi, kao i mladi koji imaju završenu srednju baletnu školu koji žele imati diplomu s područja baleta.

Kandidati su obvezni dostaviti slijedeće dokumente:
• Ovjerena kopija potvrde o završenom srednjoškolskom obrazovanju i položenoj Maturi.
• Ovjerena kopija svjedodži 3. i 4. razreda.
• Potvrda o završenom srednjoškolskom ili adekvatnom baletnom obrazovanju o čemu odlučuje Komisija.

Kandidati moraju aktivno komunicirati na engleskom jeziku – usmena komunikacija i razumijevanje pisanog teksta.

Svu dokumentaciju kandidati moraju dostaviti do 14.10.2016 na adresu:

AMEU – Akademija za ples,
Slovenska ulica 17,
2000 Maribor.

Prijemni ispiti će se održati 15.10.2016 u 13.00 sati. Kandidati s plesnim/pedagoškim/koreografskim iskustvom, neće morati polagati praktičan dio ispita. Komisija će na temelju dokumentacije i intervjua dati ocjenu njihovih psihofizičkih sposobnosti i potencijala za studij baleta.

Kandidati koji nemaju iskusta nakon položene mature, trebaju napraviti pokaz vježbi za klasični balet ili kratku baletnu koreografiju koja će trajati do 10 min.

Prijeve za studij traju do 14.10.2016 na sljedećem linku: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona: 040 239 727, ili putem maila: tina.kavticnik@almamater.si

Što sve trebaju kandidati za suvremeni ples pripremiti i ponijeti sa sobom?

Svaki kandidat, samostalno, treba pripremiti plesnu točku koja će trajati oko 2 min. Kandidat će svoju točku izvesti pred komisijom koja se sastoji od tri člana. Isto, tako, kandidat mora sam pobrinuti za glazbu koja će popratiti njegovu točku, te je treba donesti na jednom od formata (najbolje na disku-CD, ili u mp3 formatu na USB sticku). Možete donijeti i vlastitu glazbu ukoliko je imate. Također, solo točku moguće je izvesti i bez glazbene pratnje.

Kandidati, ponesite sa sobom životopis i portfolio postignućima u plesnim predstvama, natjecanjima, objavljene kritike i osvrte iz područja plesa i drugih umjetničkih dostignuća.

Raspored audicije za suvremeni ples – Ljubljana:
9.00 - 9.30 – prijem kandidata, dodjela brojeva, vrijeme za zagrijavanje
9.30 – 10.30 – grupna audicija: suvremeni ples
10.30 – 11.30 - grupna audicija: balet
12.30 – samostalna audicija: predstavljanje solo koreografija, razgovori s kandidatima i pregled životopisa.

Pozivamo vas da se prijavite na audiciju na slijedeću mail adresu: tina.kavticnik@almamater.si do 9.10.2016 do 12.00 sati.