Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Arhivistika, Menadžment, Zdravstvena njega
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Menadžment, Ekoremedijacija
Diplomski programi: Fizikalna terapija

CV:

Bibliografija: Opširnije