tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Arhivistika, Menadžment, Zdravstvena njega
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Menadžment, Ekoremedijacija
Doktorski programi: Fizikalna terapija

Bibliografija: Opširnije