tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Bibliografija: Opširnije

Dr. sc. Svebor Sečak, dekan Akademije za ples Alma Mater Europaea, docent je Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje na Studiju baletne pedagogije pri Akademiji dramske umjetnosti. Predsjednik je Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika. Zaposlen je u Baletu HNK u Zagrebu gdje ima status nacionalnog prvaka i obavlja poslove baletnog pedagoga.

Međunarodno je priznati baletni umjetnik koji je otplesao većinu glavnih uloga baletnog repertoara, koreografirao nekoliko cjelovečernjih baleta te gostovao i organizirao baletne turneje diljem svijeta.

Po završetku obrazovanja u Hrvatskoj usavršavao se na akademskom učilištu Vaganova u Sankt-Peterburgu. Akademske kvalifikacije stekao je na Royal Academy of Dance u Londonu i na University of New England gdje je u listopadu 2015. doktorirao. Objavljuje članke u znanstvenim časopisima, knjigama i portalima te je aktivni sudionik međunarodnih konferencija o plesu. Dobitnik je mnogobrojnih strukovnih nagrada i priznanja te ordena RH s likom Marka Marulića za svoj doprinos kulturi.

Cilj kolegija Propedeutika – Uvod u učenje i podučavanje u plesu je povezivanje i integriranje znanja i vještina usvajanih u kolegijima Metodike i nastavne prakse klasičnog baleta  sa širim kontekstima i područjima neophodnim za učinkovito poučavanje u uvjetima suvremene umjetničke obuke i obrazovanja, te njihovo kritičko promišljanje. Kolegij uvodi studente u problematiku učenja i podučavanja u kontekstu suvremene baletne obuke i obrazovanja i priprema ih za učinkovitu hospitaciju.

Cilj predmeta Sigurna praksa Vaganova metodike je upoznati studente s pretpostavkama sigurne prakse u baletu - njezinim fizičkim i psihološkim aspektima – u svrhu prevencije povreda, stimulativne atmosfere i radnog okoliša i učinkovitog napretka u dnevnoj obuci te učinkovitijeg i bezopasnijeg treniranja u svrhu produljenja plesne dugovječnosti profesionalnih plesača i izbjegavanja povreda kod rekreativaca,  referirajući se na znanja usvajana u kineziološkim kolegijima.