Suradnja sa Farmaceutskom fakultetom Novi Sad


Alma Mater Europaea - ECM suraduje sa novim partnerom - Farmaceutskom fakultetom Novi Sad.

Na temelju ugovora o franšizi, AMEU-ECM izvodi svoje studijske programe na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad (Srbija):

  • preddiplomski studij Socijalna gerontologija i 

  • diplomski studij Zdravstvene znanosti – integrativne zdravstvene znanosti.

Na temelju sukladnosti programa i kvalitete nastavnog procesa, AMEU-ECM prepoznaje i priznaje diplomu FFNS:

  • preddiplomski studij Zdravstvena njega (nastava na srpskom i engleskom jeziku)