tw logo ln logo

Socijalna gerontologija

Sveučilište Alma Mater Europaea nudi inovativni program koji priprema studente za rješavanje problema s kojima se suočava starija populacija.

Naglasak studijskog programa iz socijalne gerontologije je na pomaganju studentima u razumijevanju procesa starenja sa stajališta međugeneracijske simbioze. Program priprema studente za rad sa starijim osobama u raznim okruženjima poput stacionarnih ustanova i domova za starije i nemoćne, ureda državne uprave za socijalnu skrb za starije osobe na svim razinama, organizacija za zdravstvenu njegu u kući starije osobe, programa za dnevni boravak starijih osoba, i sl.

Nastavni plan

SOCIALNA GERONTOLOGIJA 1. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno 60
  Osnovni stručni modul  
1 Psihološki, sociološki i andragoški čimbenici starenja 6
2 Socijalna gerontologija 9
  Upravljački modul  
3 Komunikacija u socijalnoj gerontologiji 6
4 Organizacija i socijalni menadžment 9
  Poslovni modul (student bira jedan predmet)  
5 Računovodstvo i financije 3
6 Principi makro- i mikroekonomije te ekonomije okoliša 3
  Zdravstveno-rehabilitacijski modul  
7 Sveobuhvatna rehabilitacija u procesu starenja i/ili nakon ozljede 6
8 Zdravlje, bolesti i starenje 6
  Radno-animacijski modul (student bira jedan predmet)  
9 Radna terapija i radne aktivnosti starijih 3
10 Motivacija za područja interesa i očuvanje aktivnosti 3
  Metodološki modul  
11 Osnove metodologije i istraživanja 6
  Strani jezik  
12 Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 3
  Praktični modul  
13 Praktično osposobljavanje I 3

SOCIALNA GERONTOLOGIJA 2. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno 60
  Osnovni stručni modul (student bira dva predmeta)  
14 Osnove socijalne psihijatrije 3
15 Demografski aspekti starenja 3
  Upravljački modul  
16 Organizacijsko ponašanje i HRM (menadžment ljudskih resursa) 9
17 Timski rad i izvrsnost u uslugama 6
18 Međugeneracijska komunikacija 6
  Poslovni modul (student bira 6 ECTS)  
19 Socijalni marketing 3
20 Neprofitne organizacije 6
21 Volonterski rad 3
  Radno-animacijski modul (student bira jedan predmet)  
22 Organizacija slobodnog vremena: novi pristupi organizaciji slobodnog vremena 6
23 Organizacija slobodnog vremena: rekreacijsko-sportski program 6
  Filozofija i religije  
24 Osnove filozofije i etike 3
  Palijativna skrb  
25 Palijativna skrb 6
  Metodološki modul  
26 Osnove informatike 6
  Praktični modul  
27 Praktično osposobljavanje II 6

SOCIALNA GERONTOLOGIJA 3. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
  Osnovni stručni modul (student bira dva predmeta)  
28 Pristupi socijalnog rada s nepokretnim osobama i osobama s invaliditetom 6
29 Pristupi socijalnog rada sa starijim osobama 6
30 Skrb za starije osobe u zajednici 6
  Upravljački modul  
31 Projektni rad u socijalnoj gerontologiji 6
32 Organizacijska kultura 6
  Poslovni modul (student bira jedan predmet)  
33 Ekonomika zdravstva 3
34 Ekonomski aspekti sigurne starosti 3
35 Pravni aspekti sigurne starosti 3
  Filozofija i religije  
36 Osnove religija i prihvaćanje različitosti 6
  Praktični modul  
37 Stručna praksa 12
  DIPLOMSKI RAD  
38 Diplomski rad 15

 

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Socijalna gerontologija, Fizikalna terapija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Sveučilište Alma Mater Europaea osigurava široka teorijska znanja o fazama životnog ciklusa nadgrađena praktičnim iskustvima. Područje proučavanja procesa starenja i starosti je vrlo raznoliko, što osigurava široki raspon mogućnosti zapošljavanja. Budući je znanstveno proučavanje te tematike relativno novo, otvoren je prostor za inovativne ideje, nove programe i proizvode.

N/A

Nastavni proces

Studenti educirani u području socijalne gerontologije mogu raditi sa starijim osobama ili kao zagovornici osoba treće životne dobi. Mogućnosti zapošljavanja uključuju:

 • Domovi za starije i nemoćne osobe
 • Ustanove socijalne skrbi
 • Centri za pružanje usluga socijalne skrbi
 • Zdravstvene ustanove i bolnice
 • Lječilišta
 • Rehabilitacijski centri
 • TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara / 3 godine
 • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
 • NASLOV: prvostupnik prirodnih znanosti iz socijalne gerontologije / prvostupnica prirodnih znanosti iz socijalne gerontologije
 • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
 • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama