tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Menadžment
Doktorski programi: Strateški komunikacijski management

Bibliografija: Opširnije

Dr. Šime Ivanjko je počasni konzul Republike Hrvatske i član Hrvatske akademije pravnih znanosti. On je profesor emeritus specijaliziran za poslovno pravo na Sveučilištu u Mariboru. Također je specijaliziran za prava tržišnog natjecanja, poslovnu etiku, prava osiguranja, prava medija i nomotehniku. Od 1991. godine radi kao profesor na Pravnom fakultetu u Mariboru i predavač na Pravnom fakultetu u Rijeci i Zadru. Obrazovanje je stekao na Institutu Max Planck u Hamburgu, Pravnom fakultetu u Marburgu i Beogradu. Napisao je više od 1300 bibliografskih jedinica. Trenutno drži predavanja iz područja poslovnog prava, prava osiguranja i poslovne etike.

 

Kolegij: Etika i profesionalni standardi