Pregled predavača prema studijskom programu

Sebastjan Kristovič

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija, Fizikalna terapija, Zdravstvena njega
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Medicinske znanosti, Humanističke znanosti
Diplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije