tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija, Fizikalna terapija, Zdravstvena njega
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Medicinske znanosti, Humanističke znanosti
Doktorski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija

Bibliografija: Opširnije