tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Socijalna gerontologija
Diplomski programi: Menadžment

Bibliografija: Opširnije