Prijem za novinare BIH u Salzburgu


U sjedištu Europske akademije znanosti i umjetnosti održan je bio prijem za novinare iz Bosne i Hercegovine na kojem su okupljene pozdravili predsjednik Europske akademije znanosti i umjetnosti, prof.dr.dr. Felix Unger koji je predstavio ulogu EAZU u radu sveučilišta Alma Mater Europaea zatim predsjednik sveučilišta Alma Mater Europaea - ECM, prof. dr. Ludvik Toplak koji je predstavio samo sveučilište te dekan Europskog poslovnog studija prof. dr. Jurij Toplak.

Cilj ovog organiziranog putovanja za BIH novinare je upoznavanje javnosti BiH o mogućnostima studiranja na sveučilište Alma Mater kao i prilikama za zaposlenje unutar profesije za koju Alma Mater obrazuje kadrove. Osim toga, bilo je riječi i o raznim subvencijama i stipendijama koje EAZU osigurava za studente iz naše regije, kao bi ih potaknula na obrazovanje za ona zanimanja koja nedostaju europskom tržištu rada i koja mogu osigurati stabilna primanja. 

Galerija