tw logo ln logo

Nova audicija će se održati u rujnu i listopadu


Prva audicija na Plesno akademiji uspješno je završena te nova slijedi u rujnu i listopadu. Na programu će biti klasičan balet, prvog bolonjskog stupnja.

U petak, 07.08.2016. u prostorijama Studio XXV, Parmovi 25 u Ljubljani, održan je prva od tri audicije za prijem na Plesnu akademiju Alma Mater Europaea – ECM. Kandidati su uspješno završili test talentiranosti u suvremenom plesu, na čelu s Rosanom Hribar. Nakon toga slijedi ispitivanje skupine baleta pod vodstvom Margarite Isaev i solo točke kandidata.

Nova audicija će se održati 24. rujna 2016 i 10. listopada 2016. godine na Plesnoj akademiji. Plesna akademija posjeduje jedini akreditirani program za visoko obrazovanje plesa prema bolonjskom ciklusu u Sloveniji.

Galerija