tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Bibliografija: Opširnije

Povijesni plesovi  I. - II.

Profesorica Natalia Iananis predstojnica je odsjeka za karakterne i povijesne plesove na akademskom učilištu Vaganova u Sankt-Peterburgu, Rusija. Međunarodno je priznata baletna umjetnica i pedagoginja. Gost je predavač povijesnih plesova na Studiju za baletnu pedagogiju pri Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu kao i na drugim međunarodnim institucijama.

Predmet Povijesni plesovi  I. - II. tijekom dva semestra osposobljava studente za održavanje nastave povijesnih plesova prema uobičajenom nastavnom programu za osnovnu i srednju baletnu školu. Nastava se odvija putem teorijsko-praktičnih predavanja i vježbi i nastavne prakse te uključuje planiranje, izvođenje i evaluaciju vlastite nastavne prakse i nastavne prakse kolega.