Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Diplomski programi: Europski poslovni studij - Projektni management
Diplomski programi: Projektni management, Strateški komunikacijski management

CV:

Bibliografija: Opširnije