tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Diplomski programi: Europski poslovni studij - Projektni management
Doktorski programi: Projektni management, Strateški komunikacijski management

Bibliografija: Opširnije