Menadžment

Preddiplomski studij menadžmenta na sveučilištu Alma Mater Europaea osigurava iznimno bogato obrazovno iskustvo sadašnjim i budućim poslovnim liderima i menadžerima integriranjem relevantnih i praktičnih kolegija, istraživanja, usluga, te poduzetničkih aktivnosti.

Program pruža studentima potrebne vještine za unaprjeđenje organizacijske učinkovitosti u dinamičnom radnom okruženju u razvoju. Naši studenti uče kako organizirati i upravljati tvrtkama s ciljem postizanja maksimalne profitabilnosti. Program se temelji na zahtjevima poslodavaca s naglaskom na praktičnim vještinama i konceptualnom razumijevanju, a studentima pruža čvrste osnove iz područja menadžmenta i poduzetništva, ali i prava, ekonomije i informacijske tehnologije. 

Nastavni plan

MENAĐMENT 1.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
1. semestar
1 Poslovna informatika 8
2 Gospodarsko pravo I 8
3 Poslovna antropologija 8
4 Poduzetničke financije 6
Ukupno 30
2. semestar
5 Inženjering kvalitete 8
6 Poslovna etika 6
7 Izborni predmet* 6
8 Projektni rad I 10
Ukupno 30

MENAĐMENT 2.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
3. semestar
9 Sustavna analiza 8
10
Radno pravo
8
11 Porezna opterećenja poduzeća 7
12 Razvoj karijere 7
Total 30
4. semestar
13 Razvoj organizacijskoga sustava 8
14 Ekonomika poduzeća 6
15 Izborni predmet* 6
16 Projektni rad II 10
Ukupno 30

MENAĐMENT 3.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
5. semestar
17 Izborni predmet* 8
18 Gospodarsko pravo II. 8
19 Sustavi potpore u odlučivanju 7
20 Poslovna inteligencija 7
Ukupno 30
6. semestar
21 Psihologija upravljanja 8
22 Izborni predmet* 6
23 Diplomski rad 16
Ukupno 30

* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Upravljanje i vođenje poslovnih sustava

Drugi predmeti

  IZBORNI PREDMETI  
1 Poslovni informacijski sustav 6
2 Pravo intelektualnog vlasništva 6
3 Istraživanje u društvenim znanostima 6
4 Vrednovanje projektnoga rada 6
5 Umjetna inteligencija 6
6 Informacijsko-upravljački sustavi 6
7 Javne financije 6
8 Inteligentni sustavi 6
9 Simulacija sustava 8
10 Komunikacijski menadžment 8
11 Osiguravateljno pravo 6
12 Odštetno pravo 6

 

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Menadžment
Diplomski programi: Europski poslovni studij - Projektni management
Diplomski programi: Strateški komunikacijski management, Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Dr. Jurij Toplak jedan je od vodećih europskih eksperta za izborno pravo. Redovito savjetuje Vijeće Europe, OESS, Europsku uniju, UNDP i vlade raznih zemalja o različitim izbornim pitanjima. Obnaša dužnost glavnog tajnika  Europskog udruženja izbornog prava (Eurela) i potpredsjednik istraživačkog odbora Međunarodne udruge za političku znanost (IPSA) za političke financije i korupciju. Radio je na predmetima zlouporabe izbornog prava pred najvišim nacionalnim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Kao dobitnik stipendije u sklopu programa Fulbright studirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Kaliforniji Los Angeles (UCLA), a istraživačkim radom se bavio na Sveučilištu Georgetown, Sveučilištu Oxford, CEU-u, i drugima. Dvanaest godina je bio član Državnog izbornog povjerenstva Slovenije. Radi kao izvanredni profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru u Sloveniji i voditelj programa Europskih poslovnih studija na AME-u. Redovito radi i kao međunarodni promatrač izbora diljem svijeta. Njegova bibliografija uključuje šest knjiga i brojne članke i poglavlja u knjigama. Objavio je knjigu u izdanju izdavačke kuće Ashgate i članke u časopisima Temple Law Review, Electoral Studies i mnogim drugim.

 

Kolegij: Europski politički i gospodarsko-pravni sustav, Istraživačke metode i sustavni pristup

Prednosti

Ovaj program osigurava usvajanje znanja o poslovanju i upravljanju, te stjecanje vrijednih praktičnih vještina u vodstvu i donošenju strateških odluka, koje su neophodne uza postizanje uspjeha u karijeri. Fleksibilnost programa omogućava studentima maksimalno iskorištavanje svojih prednosti i interesa, a zahtjevnost akademskih sadržaja i kolegija razlog je zbog kojeg su diplomanti ovog programa vrlo privlačni poslodavcima. 

Nastavni proces

Studenti našeg preddiplomskog studija iz upravljanja poslovnim sustavima bit će osposobljeni za rukovodeće položaje srednje i visoke razine u privatnom i javnom sektoru, i samostalno poduzetništvo.

  • TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara / 3 godine
  • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
  • NASLOV: prvostupnik menadžmenta / prvostupnica menadžmenta
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama