tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Bibliografija: Opširnije

Melinda Szitt završila je studij kineziologije i ima magisterij iz metodike klasičnog baleta Mađarske plesne akademije. Od 2009. predaje metodiku klasičnog baleta na Mađarskoj plesnoj akademiji u Budimpešti a od 2013. godine isti predmet predaje i na Studiju baletne pedagogije na Akademiji dramske umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu.

Predmet Metodika klasičnog baleta je baziran na sistemu A. Vaganove i uključuje i nastavnu praksu. Predmet uključuje planiranje, organizaciju i izvođenje nastave klasičnog baleta za učenike od 1. do 8. stupnja.:
- položaji i postava tijela, poze i pozicije nogu i ruku;
- postupni razvoj osnovnih pokreta i koraka;
- principi planiranja i izvođenja vježbi
- na štapu, sredini, skokovi, okreti i na prstima (špice);
- glazbena pratnja.
- opservacija i nastavna praksa u baletnoj školi
- priprema vježbi i pisanje nastavnih planova
- opservacija i evaluacija nastavnog rada ostalih studenata i samovrednovanje.

Nastavni sadržaji kolegija na svakoj godini studija obuhvaćaju metodičke pristupe i sadržaje specifične za određeni period: na prvoj godini studija obuhvaćaju elemente prve tri godine umjetničke obuke; na drugoj godini studija elemente četvrte do šeste godine obuke; a na trećoj godini studija elemente završne dvije godine obuke baletnih plesača. Cilj nastavne prakse je uvježbavanje i usavršavanje praktičnih vještina poučavanja putem hospitacija, diskusija s iskusnim pedagozima mentorima u baletnim školama, te planiranje, izvođenje i evaluacija vlastite nastavne prakse i nastavne prakse kolega studenata.