tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Diplomski programi: Europski poslovni studij - Projektni management

Bibliografija: Opširnije

Dr. Matej Požarnik radio je u Uredu Vlade za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku kao direktor kohezijske politike zadužen za kohezijsku politiku u Republici Sloveniji i pripremu svih dokumenata koji su predstavljali pravni temelj za isplatu sredstava EU-a u financijskoj perspektivi od 2007. - 2013. godine. Doktorat iz strojarstva i magisterij iz ekonomije i poslovanja stekao je na Sveučilištu u Mariboru, na kojem je, kao i na Sveučilištu u Ljubljani, radio kao mladi istraživač, asistent i docent. Stručno se usavršavao na Sveučilištu Brunel u Velikoj Britaniji, Sveučilištu Karlsruhe u Njemačkoj te, u suradnji sa Sveučilištem Georgetown iz SAD-a, na Sveučilištu Charles u Republici Češkoj. Od početka 2007. godine direktor je privatne tvrtke ProFUTURUS koja se uglavnom bavi poslovnim savjetovanjem i savjetovanjem tvrtki za dobivanje sredstava iz EU fondova. Tijekom studija osvojio je brojne nagrade, a također je autor i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova, članaka i čest gost na konferencijama i sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

Kolegij: Upravljanje EU projektima