tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Menadžment
Diplomski programi: Menadžment
Doktorski programi: Projektni management

Bibliografija: Opširnije