tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Arhivistika, Socijalna gerontologija, Menadžment
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Menadžment
Doktorski programi: Socijalna gerontologija

Bibliografija: Opširnije