Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Ekoremedijacija
Diplomski programi: Projektni management, Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije