tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Ekoremedijacija
Doktorski programi: Projektni management, Socijalna gerontologija

Bibliografija: Opširnije