Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija
Diplomski programi: Ekoremedijacija, Humanističke znanosti
Diplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije