tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija
Diplomski programi: Ekoremedijacija, Humanističke znanosti
Doktorski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija

Bibliografija: Opširnije